PAVILION NAȚIONAL LA YAPY FUARI TURKEY BUILD

În cadrul acțiunilor de promovare a produselor românești pe piața externă, pentru anul 2015, organizate de Ministerul Economiei din România, Asociaţia Producătorilor de Materiale pentru Construcţii din România a fost desemnată să organizeze un pavilion național la YAPY FUARI TURKEY BUILD, ce va avea loc în perioada 21 -25 aprilie 2015, la Istanbul.

Programul de participare la târguri şi expoziţii internaţionale al Ministerul Economiei se adresează firmelor cu activitate de export in curs de consolidare, in special IMM-urilor, pentru a le încuraja sa găsească noi parteneri si noi formule de marketing care sa le permită sa fie mai competitive pe pieţele externe si sa diversifice geografia exporturilor. Programul acordă prioritate firmelor care realizează şi exportă produse sub marcă proprie, cu valoare adăugată mare sau cu grad înalt de prelucrare.

Condiţiile de participare la aceste manifestări sunt stipulate în Hotărârea de Guvern nr. 296/2007 şi anume:

 • decontarea a 50% din cheltuielile privind transportul şi cazarea pentru un participant de la fiecare expozant, la nivelul baremelor stabilite pentru instituţiile publice;
 • decontarea totală a cheltuielilor privind: transportul, asigurarea şi manipularea exponatelor, mostrelor şi materialelor publicitare, formalităţile vamale aferente acestora, depozitarea ambalajelor aferente exponatelor pe perioada desfăşurării acţiunii promoţionale,
 • elaborarea proiectului de execuţie a standului,
 • închirierea, construirea şi/sau amenajarea spaţiului expoziţional,
 • transportul materialelor aferente,
 • cheltuielile generale pe perioada de desfăşurare a acţiunilor promoţionale,
 • cheltuielile de reprezentare şi de protocol,
 • cheltuielile de deplasare pentru persoanele care organizează şi coordonează acţiunile, inclusiv a unui reprezentant din partea patronatului de ramură sau a asociaţiei profesionale care contribuie la realizare acţiunii respective,
 • cheltuielile pentru materialele publicitare, de prezentare şi promovare cu caracter economic general şi pentru mediatizarea prezenţei româneşti la acţiunile promoţionale,
 • cheltuielile aferente comisionului prevăzut în contractul încheiat cu societatea organizatoare a pavilioanelor naţionale, standurilor specializate pe produse şi miniexpoziţiilor,
 • precum şi alte cheltuieli care se justifică a fi alocate pentru realizarea târgurilor şi expoziţiilor internaţionale, cu aprobarea ordonatorului de credite.

Firmele interesate de participare se pot adresa APMCR -ului (e-mail office@apmcr.org) până la data de 21.01.2015.