SISTEME DE AUDIT ENERGETIC PENTRU IMM –URI DIN INDUSTRIE, PRIN PROIECTUL INTERNAȚIONAL” PINE” – PROGRAMUL IEE – 2011 AL COMISIEI EU

01-MAR-2014

SC IPA SA – Institutul de Cercetări și Proiectări pentru Automatizări, împreună cu APMCR – Asociația Producătorilor pentru Materiale de Construcții din România, sunt angrenate ca parteneri din România în cadrul proiectului internațional “Promovarea Eficienței Energetice în Sectorul Industrial – PINE” – proiect ce are ca scop principal sprijinirea IMM-urilor din sectorul industrial prelucrător în efectuarea unor audituri energetice gratuite, în limita bugetului alocat de Comisia Europeană pentru acest tip de acțiuni din cadrul proiectului.

Printre evenimentele avute în vedere, se numără:

În data de 10.04.2014, începând cu ora 13.30, Masa rotundă Competitivitatea produselor pentru construcții.
În cadrul evenimentului vor fi luate în dezbatere subiecte legate de Strategia Națională pentru Competitivitate
2014-2020; Strategia de cercetare și inovare 2014-2020 și Planul Național de CDI 2014-2020, din perspectiva
industriilor de materiale de construcții și a construcțiilor. Sunt așteptați să participe principalii stakeholderi:
autorități, reprezentanți ai producătorilor de materiale pentru construcții, ai mediul universitar, ai institutelor
de cercetare.
Pentru relații suplimentare: Domnul Ioan Brezeanu, telefon: 021.321.12.36 sau email office@apmcr.org .

În data de 11.04.2014, începând cu ora 10.00, Masa rotundă Exportul de produse pentru construcții-
componentă a unei economii sustenabile
Evenimentul va reprezenta cadrul pentru un schimb de opinii între principalii stakeholderi: reprezentanți ai
Ministerului Economiei- Direcția de Dezvoltare prin Export, reprezentanți ai Consiliului de Export, ai Asociației
Române a Exportatorilor, ai firmelor organizatoare ale celor mai importante târguri internaționale de profil din
Europa și reprezentanții producătorilor de materiale pentru construcții din România interesați de export, pe
subiecte de interes comun care vizează: Strategia Națională de Export 2014-2020, obiective și direcții de
acțiune; Programul de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat prin HG
663/16.02.2002, pentru anul 2015; Principalele oportunități de sprijinire a exportatorilor români; Prezentarea
principalelor târguri de materiale de construcții și tehnologii din Europa, ce se vor organiza pe parcursul anului
2015.
Pentru relații suplimentare: Paula Brândușe, telefon: 0723.768.656 sau email office@apmcr.org .

În data de 11.04.2014, începând cu ora 14.00, Workshop-ul Sustenabilitatea produselor pentru construcții. De
la materii prime la orașe inteligente.
Subiectele legate de sustenabilitate abordate vor fi prezentate și moderate de domnul CHRIS HAMANS, fost
coordonator al grupului de lucru privind sustenabilitatea produselor de construcții din cadrul CEPMC (Consiliul
European al Producătorilor de Materiale pentru Construcții) și actualmente președinte al ESC-European
Sustainability Consulting, companie specializată în consultanță și consiliere privind sustenabilitatea
produselor de construcții, evaluarea durabilității clădirilor, interpretarea legislației europene și a aspectelor
legate de standardizarea europeană (CEN).
La acest eveniment sunt așteptați să participe producători de materiale de construcții, constructori, arhitecți,
reprezentanți ai autorităților centrale, reprezentanți ai autorități locale, precum și reprezentanți ai
învățământului de specialitate în domeniu.
Pentru relații suplimentare: Monica Știrbei, telefon: 0766.560.714, email: office@apmcr.org .
Ultima manifestare din program, din data de 12.04, de la ora 10.00, se intitulează ZIUA CULORII și este o
manifestare tradițională dedicată viitorilor utilizatori ai produselor de construcții.

“Organizăm aceste manifestări atât pentru conștientizarea publicului, cât și a celor din domeniu, pentru a fi
pregătiți în ceea ce privește noile abordări sustenabile ce se aplică și se vor aplica în cadrul UE, în prima etapă
prin programul <20-20-20>, cât și a perspectivelor sustenabilității În 2030”, ne-a declarat domnul Claudiu
Gerorgescu, președintele APMCR.

Detalii privind aceste manifestări puteți regăsi pe site-ul APMCR- www.apmcr.org .

*** APMCR este o asociaţie profesională constituită în 1997, membră a Consiliului European al Producătorilor
de Materiale pentru Construcţii (CEPMC), ce reprezintă interesele comune ale membrilor săi, principalii
producători de materiale pentru construcţii, în faţa autorităţilor publice, în raporturile cu instituţiile publice şi
profesionale din ţară şi din străinătate. La nivelul anului 2013 cifra de afaceri a membrilor APMCR a fost de
430 milioane euro, ceea ce constituie un indicator relevant despre forţa organizaţiei. Mai multe detalii despre
activităţile APMCR găsiţi accesând site-ul www.apmcr.org .