AGENDA CONSTRUCȚIILOR

14-OCT-2013

ARACO – APMCR: PIAȚA CONSTRUCȚIILOR ARE NEVOIE DE 10 MILIARDE EURO ÎN 2014

Pentru ca activitatea din sectorul construcțiilor sa se desfășoare din nou un nivel optim, se impune asigurarea resurselor necesare depășirii pragului de 10 miliarde euro în 2014, potrivit asociațiilor profesionale din domeniu. Conform opiniei președinților celor două patronate reprezentative – ARACO și APMCR – în acest an, piața locală a construcțiilor se va situa între 8,5 miliarde euro și 9 miliarde euro, în condițiile în care indicativul corespunzător primelor șase luni din 2013 nu depășește 3,73 miliarde euro (pentru producția realizată). Industria construcțiilor se situează, astfel, la 60% din volumul înregistrat în anul 2008, când depășea 15,3 miliarde euro.

Printre evenimentele avute în vedere, se numară:

• In data de 10.04.2014, începând cu ora 13.30, Masa rotundă Competitivitatea produselor pentru constructii.
In cadrul evenimentului vor fi luate în dezbatere subiecte legate de Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020; Strategia de cercetare și inovare 2014-2020 și Planul Național de CDI 2014-2020, din perspectiva industriilor de materiale de construcții si a construcțiilor. Sunt așteptați să participe principalii stakeholderi: autorități, reprezentanți ai producătorilor de materiale pentru construcții, ai mediul universitar, ai institutelor de cercetare.

• în data de 11.04.2014, începand cu ora 10.00, Masa rotundă Exportul de produse pentru construcții- componentă a unei economii sustenabile
Evenimentul va reprezenta cadrul pentru un schimb de opinii între principalii stakeholderi: reprezentanți ai Ministerului Economiei- Direcția de Dezvoltare prin Export, reprezentanți ai Consiliului de Export, ai Asociației Române a Exportatorilor, ai firmelor organizatoare ale celor mai importante târguri internaționale de profil din Europa și reprezentanții producătorilor de materiale pentru construcții din România interesați de export, pe subiecte de interes comun care vizează: Strategia Națională de Export 2014-2020, obiective și direcții de acțiune; Programul de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat prin HG 663/16.02.2002, pentru anul 2015; Principalele oportunități de sprijinire a exportatorilor români; Prezentarea principalelor târguri de materiale de construcții și tehnologii din Europa, ce se vor organiza pe parcursul anului 2015.

• în data de 11.04.2014, începând cu ora 14.00, Workshop-ul Sustenabilitatea produselor pentru construcții. De la materii prime la orașe inteligente
Subiectele legate de sustenabilitate abordate vor fi prezentate și moderate de domnul CHRIS HAMANS, fost coordonator al grupului de lucru privind sustenabilitatea produselor de construcții din cadrul CEPMC (Consiliul European al Producătorilor de Materiale pentru Construcții) și actualmente președinte al ESC-European Sustainabilty Consulting, companie specializată în consultanță și consiliere privind sustenabilitatea produselor de construcții, evaluarea durabilității clădirilor, interpretarea legislației europene și a aspectelor legate de standardizarea europeană (CEN).
La acest eveniment sunt așteptați să participe producători de materiale de construcții, constructori, arhitecți, reprezentanți ai autorităților centrale, reprezentanți ai autorități locale, precum și reprezentanți ai învățământului de specialitate în domeniu.

• Ultima manifestare din program, din data de 12.04, de la ora 10.00, se intitulează ZIUA CULORII și este o manifestare tradițională dedicată viitorilor utilizatori ai produselor de construcții.

“Organizăm aceste manifestări atât pentru conștientizarea publicului, cât și a celor din domeniu, pentru a fi pregătiți în ceea ce privește noile abordări sustenabile ce se aplică și se vor aplica în cadrul UE, în prima etapa prin programul <20-20-20>, cât și a perspectivelor sustenabilității în 2030”, ne-a declarat domnul Claudiu Georgescu, președintele APMCR.

*** APMCR este o asociaţie profesională constituită în 1997, membră a Consiliului European al Producătorilor de Materiale pentru Construcţii (CEPMC), ce reprezintă interesele comune ale membrilor săi, principalii producători de materiale pentru construcţii, în faţa autorităţilor publice, în raporturile cu instituţiile publice şi profesionale din ţară şi din străinătate. La nivelul anului 2013 cifra de afaceri a membrilor APMCR a fost de 430 milioane euro, ceea ce constituie un indicator relevant despre forţa organizaţiei. Mai multe detalii despre activităţile APMCR găsiţi accesând site-ul www.apmcr.org .