APMCR: COMUNICAT DE PRESĂ AL MINISTERULUI ECONOMIEI PENTRU MISIUNEA ECONOMICĂ ECOBUILD LONDRA

09-MAR-2013

Șapte companii românești s-au aflat, în perioada 4-7 martie a.c., la Londra, în cadrul unei misiuni economice de dezvoltare a oportunităților de afaceri cu materiale și sisteme de construcții ecologice pe piața Marii Britanii și piețe terțe.

Auditarea energetică cuprinde două etape: a) etapa I-a de investigaţii preliminare (audit preliminar), finalizată, ce a avut ca scop cooptarea și participarea unui număr de 40 de IMM-uri, responsabil fiind partenerul APMCR, şi b)etapa II-a, pentru care au fost selectate un număr de 21 IMM-uri, în scopul efectuării unor audituri energetice detaliate, responsabil fiind partenerul SC IPA SA.
Etapa I-a (audituri preliminare) a fost lansată în ianuarie 2013 şi s-a încheiat în februarie 2014.
La sfârșitul acestei prime etape au fost selectate din cele 40 IMM –uri înscrise în prima etapă, un număr de 21 de IMM –uri (majoritatea din sectorul producerii materialelor de construcții), pe baza unor criterii de evaluare clar definite în cadrul consorțiului pentru această etapă, IMM –urile selectate fiind considerate cu un potenţial apreciabil de economisire a energiei și cu o disponibilitate exprimată de a colabora cu echipă de audit în implementarea, fie si parţială a soluţiilor propuse pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice la sediile proprii, în cadrul celei de-a doua etape din cadrul proiectului – etapa de audit energetic detaliat.
Etapa II-a a fost lansată începând cu data de 01/03/2014, preconizându-se finalizarea acesteia până la sfârşitul anului 2014, acțiune concretizată în final prin întocmirea unui raport de audit energetic pentru fiecare întreprindere în parte, care va include printre altele şi propuneri de măsuri pentru eficientizarea consumului de energie şi informaţii privind posibile surse de finanţare pentru realizarea unor investiţii în echipamente și tehnologii noi, având acelaşi scop – creşterea eficienţei energetice în cadrul întreprinderilor.

Rezultatele finale vizate în cadrul acestui proiect:
• asimilarea măsurilor eficiente de reducere a costurilor pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a IMM-urilor;
• creşterea investiţiilor în echipamente şi utilaje cu înalt randament energetic;
• îmbunătăţirea managementului energetic pentru a exploata potenţialul de economisire.
Pentru atingerea acestor ţinte ambiţioase propuse, PINE s-a constituit într-un parteneriat care include specialişti cu abilităţi tehnice si expertiză adecvată, atât de la partenerii tehnici cât și de la partenerii reprezentanţi ai beneficiarilor (IMM–urile implicate), direct interesați de rezultatele proiectului, din 7 ţări din UE: Austria, Bulgaria, Cipru, Italia, România, Slovacia și Spania.
Date de contact pentru etapa II-a de audit energetic: responsabil proiect pentru SC IPA SA- ing. Dumitru Finta, Calea Floreasca 169, Sectorul 1 Bucureşti, tel. 0213180020, fax 0213161620, e-mail dfinta@ipa.ro

Mai multe informaţii despre proiect, pe site-ul proiectului www.pineaudit.eu.