AGENDA CONSTRUCȚIILOR

27-JUN-2012

APMCR: MODALITĂȚI DE ACȚIUNE ÎN CAZUL REGULAMENTULUI PENTRU PRODUSE DE CONSTRUCȚII

În sala „De Gasperi” de la sediul CE din Bruxelles s-a încheiat conferința dedicată evaluării modului în care se aplică Regulamentul pentru Produse de Construcții – RPC 305/2011, precum si modalitatile de actiune pentru a se face posibila aplicarea integrala a prevederilor Regulamentului la data de 01 iulie 2013. Deviza sub care s-a desfasurat aceasta manifestare a fost “Produse de constructii de calitate pentru constructii sigure”. Amintim ca regulamentul este un act al CE obligatoriu de aplicat, Statelor Membre revenindu-le sarcina adaugarii capitolului de sanctiuni pentru incalcarea Regulamentului.