BURSA CONSTRUCȚIILOR

01-APR-2012

APMCR: SUNTEM ÎNTR-UN AN AL PREGĂTIRII DE RELANSARE A ECONOMIEI ROMÂNEȘTI

Calitatea materialelor de construcții este strict reglementată la nivelul Uniunii Europene. Piața materialelor de construcții este reglementată la nivel european. Ca urmare, produsele trebuie sa aibă un nivel minim al parametrilor rezultați în urma unor teste ce îndeplinesc criteriile stipulate, și anume cele 7 condiții de bază (cerințe esențiale). Acestea sunt clar stipulate in regulamentul UE nr. 305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii si de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului.

Proiectul are scopul de a creşte eficienţa energetică în sectorul IMM-urilor industriale prin intermediul unor programe de audit şi prin furnizarea ulterioară de consultanţă tehnică profesională pentru punerea în aplicare a măsurilor personalizate.
Rezultatele finale aşteptate ale acestui proiect cuprind: asimilarea măsurilor eficiente de reducere a costurilor pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a IMM-urilor, creşterea investiţiilor în echipamente şi utilaje cu înalt randament energetic şi îmbunătăţirea managementului energetic pentru a exploata potenţialul de economisire.
În cadrul acestui proiect IMM-urile din sectorul industrial pot beneficia gratuit de un serviciu de audit energetic specializat.