PRODUSELE CHIMICE ȘI MATERIALELE PENTRU CONSTRUCȚII

26-SEP-2011

În aceasta perioadă de incertitudine economică, Asociația Producătorilor de Materiale pentru Construcții din România își propune să aducă în discuție căile și modalitățile de folosire rațională a produselor chimice în construcții, atât din punct de vedere al performanțelor îmbunătățite care se pot obține cât și al regenerabilității resurselor din care se realizează aceste produse.

O formă de colaborare între instituţiile europene şi asociatiaţiile profesionale şi patronale din România a fost simpozionul intitulat “Protejarea lucrătorilor împotriva silicei cristaline respirabile”, desfăşurat pe data de 14.10.2011 la Bucureşti.
Evenimentul a fost organizat de Cirom, Patronatul din industria cimentului, APMCR – Asociaţia Producătorilor Materialelor pentru Construcţii din România, CONPIROM , PATROMAT, APPA, STICEF, în colaborare cu organizaţiile sindicale CSN – MERIDIAN şi CSDR. Partenerul european a fost reprezentat de NEPSI – Reţeaua Europeană pentru Silice Cristalină – cu sprijinul Comisiei Europene.
Simpozionul şi-a propus să crească gradul de conştientizare privind „Acordul european pentru dialog social privind silicea cristalină respirabilă – ESDA”, acord care a fost semnat la 25 aprilie 2006 de către angajatorii europeni şi reprezentanţii angajaţilor din 15 sectoare industriale (ciment, agregate, ceramică, sticlă, ceramică fină, vată minerală, industria minereurilor industriale şi minereurilor metalifere, mortare, industria betonului prefabricat). Totodată s-a urmărit încurajarea participării companiilor la următoarea raportare către NEPSI, care va avea loc la începutul anului 2012.
Scopul Acordului ESDA este: Protejarea sănătăţii lucrătorilor; Minimizarea expunerii la silicea cristalină respirabilă prin aplicarea Bunelor Practici de Lucru; îmbunătăţirea cunoştintelor în ceea ce priveşte Bunele Practici de Lucru şi potenţialele efecte ale inspirării prafului de silice cristalină.
Este de subliniat că măsurile şi procedurile din acordul ESDA, sunt voluntare şi nu implică vreo constrângere legală, participanţii contribuind la acest acord în mod voluntar, prin furnizarea datelor cu ajutorul cărora se observă domeniul de activitate din punct de vedere al silicei cristaline, prin raportări voluntare ale firmelor în care este posibilă apariţia unor boli profesionale datorită silicei cristaline respirabile.
Foarte interesante în cadrul acestui seminar, au fost datele statistice prezentate de Dna Dr. Adriana Todea, privind îmbolnăvirile profesionale de silicoză, pentru anul 2010, şi în mod paradoxal, industria materialelor pentru construcţii nu figurează între primele 5 industrii unde se manifestă aceasta boală. Cum s-a ajuns în această situaţie pozitivă în domeniul materialelor de construcţii, a rezultat din expunerile făcute de Dl. Ion Crangașu- Director Executiv Cirom, Dl Călin Hulea – Holcim România şi D-na Ileana Iorga, din partea STIROM care au prezentat cele mai bune practici din industria cimentului și respectiv industria sticlei.
Importanţa acordului de dialog social ESDA, precum şi modalităţile concrete de acţiune în cadrul parteneriatului NEPSI, inclusiv modalităţile de accesare a portalului activităţii, au fost prezentate de D-na Claire Lanne – Secretar executiv NEPSI. Pentru cei care doresc să aprofundeze acest subiect, mai multe informaţii despre ESDA – NEPSI se găsesc pe site-ul www.nepsi.eu.
“Am asistat la o adevarată mostră de dialog social între reprezentanţii patronatelor şi ai sindicatelor pentru realizarea unui scop comun – sănătatea angajaţilor. Din acest acord rezultă, pe lângă creşterea gradului de responsabilitate socială a companiilor şi dezideratul menţinerii sănătăţii personalului activ. Acordul ESDA este un acord european de cooperare pe care doar unele patronate/companii din România şi l-au însuşit şi care ar trebui să constituie un model de rezolvare a problemelor profesionale şi în România”, a declarat Dl. Claudiu Georgescu, Preşedinte APMCR.
Concluzionând această manifestare, Dl. Mihai Rohan, Preşedinte Cirom, a remarcat implicarea activă a unor patronate, mai ales prin nivelul ridicat al investiţiilor pentru scăderea gradului bolilor profesionale în industria românească.