Proiect de Politica Publica nZEB

PRODUSELE CHIMICE ȘI MATERIALELE PENTRU CONSTRUCȚII

26-SEP-2011

În aceasta perioadă de incertitudine economică, Asociația Producătorilor de Materiale pentru Construcții din România își propune să aducă în discuție căile și modalitățile de folosire rațională a produselor chimice în construcții, atât din punct de vedere al performanțelor îmbunătățite care se pot obține cât și al regenerabilității resurselor din care se realizează aceste produse. Mai departe