LANSARE PROIECT POSDRU ID 59614

10-MAR-2011

Asociația Producătorilor de Materiale pentru Construcții din Romania în parteneriat cu Cobaty România, Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București și Siveco Romania S.A. a început de la data 01.02.2011 implementarea proiectului: “Formarea profesională și creșterea adaptabilității angajaților și întreprinzătorilor din sectorul producției de materiale pentru construcții prin promovarea utilizării noilor tehnologii.”

Cofinanțat prin Fondul Social European „Investește în oameni!”, în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013, proiectul este implementat de Asociația Producătorilor de Materiale pentru Construcții din România, în calitate de beneficiar, împreună cu partenerii Cobaty România, Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București și Siveco România SA.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea competențelor profesionale ale
angajaților din sectorul producției materialelor pentru construcții și a persoanelor fizice autorizate din acest domeniu, atât în domeniul producției de materiale pentru construcții, al organizării și eficientizării activității, cât și în domeniile comunicării și utilizării tehnologiilor informaționale și de comunicații.

Vor onora conferința de lansare a proiectului domnul Claudiu Eugen Georgescu,
președintele Asociației Producătorilor de Materiale pentru Construcții din România, domnul Radu Andronescu, președintele Asociației Cobaty România, domnul Laurențiu Zamfir, din partea
Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București și doamna Dana Vlădoiu, Siveco România SA.

În cadrul conferinței de lansare vor fi prezentate obiectivele urmărite prin intermediul
proiectului, activitățile prevazute a se desfășura în cadrul acestuia, rezultatele care vor fi generate
și oportunitățile oferite în urma implementării sale.

Despre Asociația Producătorilor de Materiale pentru Construcții din România
Asociația Producătorilor de Materiale pentru Construcții din România (APMCR) este o
asociație profesională constituită în 1997, membră a Consiliului European al Producătorilor de
Materiale pentru Construcții (CEPMC), ce reprezintă interesele comune ale membrilor săi,
principalii producători de materiale pentru construcții, în fața autorităților publice, în raporturile cu
instituțiile publice și profesionale din țară și din străinătate.
În calitate de reprezentant profesional al producătorilor din România, APMCR are misiunea
de a adăuga valoare afacerilor membrilor săi, prin informare pentru creșterea permanentă a calității produselor lor și prin diseminarea inovării din domeniul sau de activitate, într-un climat de liberă concurență, nepierzând nici un moment din vedere principiile dezvoltării durabile.
Aflată în al 14-lea an de la înființare, APMCR îmbină tradiția cu inovația, experiența cu
exigența calității de nivel internațional, ca valori constante în beneficiul membrilor asociației și
partenerilor europeni, respectându-și permanent deviza „Pentru Produse Permanent Performante”.

Despre Asociația Cobaty România
Asociația Cobaty România este membră a Asociației Cobaty International al cărei scop
social îl reprezintă inițierea parteneriatelor cu instituții publice si private menite sa contribuie la
crearea unor condiții de viață mai bune, la promovarea calității în construcții și la protecția mediului înconjurător, la creșterea atractivității profesiilor din construcții, urbanism și mediu în rândul tinerilor și facilitarea recunoașterii sociale a acestor profesii.
Asociația își propune să elaboreze programe și propuneri menite să susțină parteneriatele
cu instituțiile publice sau private precum și să contribuie la dezvoltarea structurii internaționale a
asociației în conformitate cu principiile etice Cobaty si valorile de independență promovate de către membrii săi fondatori.

Despre Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București
Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) este o organizație
autonomă, neguvernamentală, apolitică, fără scop patrimonial, non-profit, cu personalitate juridică, de utilitate publică, destinată reprezentării, apărării și susținerii intereselor membrilor săi și a celorlalți operatori economici din municipiul București, pentru dezvoltarea comerțului și industriei, agriculturii și serviciilor corespunzător cerințelor economiei de piață.
Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București este continuatoarea de drept a
Camerei de Comerț București, indiferent de forma de organizare și funcționare sau de denumirea avută de la constituirea sa în 1868.
În calitate de reprezentant autorizat al mediului de afaceri bucureștean, CCIB sprijină
autoritățile administrației publice locale în scopul dezvoltării economico-sociale a Capitalei, inclusiv prin implicarea în cadrul unor acțiuni desfășurate în parteneriat public-privat. De asemenea, în vederea bunului mers al comerțului, industriei, serviciilor și turismului la nivel macroeconomic, CCIB se implică activ în promovarea unor inițiative legislative benefice pentru firmele din domeniu. O altă preocupare permanentă a Camerei bucureștene este asigurarea unui mediu de afaceri stabil, coerent și transparent.

Despre SIVECO România SA
Înființată în 1992, SIVECO România SA este liderul caselor românești de software și unul
din integratorii software de succes din Europa Centrală și de Est. Compania asigură dezvoltarea și exportul de soluții IT și de proiecte de consultanță cu valoare adăugată ridicată către țări din Comunitatea Europeană, Orientul Mijlociu, Africa de Nord și spațiul Comunității Statelor Independente. Între acționarii SIVECO România SA se numără Intel Capital, Polish Enterprise Fund V (fond de investiții administrat de Enterprise Investors), SIVECO Netherlands B.V. Adresându-se cu precădere companiilor mari și agențiilor publice, compania oferă soluții
eficiente de eLearning, EAS (Enterprise Application Suite), Document Management, Business
Inteligence, eHealth, eGovernment, eAgriculture, eCustoms si eBusiness, pentru piața națională și internațională. SIVECO România SA s-a specializat în execuția de proiecte informatice de mare complexitate și amploare.
SIVECO România SA este membru activ al mai multor asociații profesionale și de afaceri
din România (AmCham, CCIFER, ARIES, ANIAP, ATIC) si internaționale (European Association for Information Technology – EITA, Information Society Technologies Advisory Group – ISTAG) și a
aderat la importante inițiative globale, precum UNPD Global Compact, WEF Transparency și PACI (Partnership Against Corruption Intiative).