A FOST ADPOTAT REGULAMENT PENTRU PRODUSELE DE CONSTRUCȚII

25-JAN-2011

După douăzeci de ani de aplicare, Directiva 89/106/CEE, principala lege europeană ce reglementa domeniul produselor pentru construcții, va fi înlocuită de noul Regulament pentru Produsele de Construcții. Ca urmare a raportului prezentat de d-na Catherine STIHLER, Parlamentul European a adoptat textul RPC la cea de a doua lectură în data de 18 ianuarie.

Proiectul se va derula pe o perioadă de 3 ani şi este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 3: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor, Domeniul Major de Intervenţie 3.2. – Competenţe pentru competitivitate.

Obiectivul general îl constituie îmbunătăţirea competenţelor profesionale ale angajaţilor din sectorul producţiei materialelor pentru construcţii (ocupaţi în funcţii de management, asigurarea calităţii, producţie şi dezvoltare) şi a persoanleor fizice autorizate din acest domeniu, atât în domeniul producţiei de materiale pentru construcţii, al organizării şi eficientizării activităţii, cât şi în domeniile comunicării şi utilizării TIC.

Cursurile desfăşurate în cadrul proiectului sunt următoarele: Sisteme informatice de management; Management strategic; Managementul proiectelor; Managementul inovării; Management logistic; Mentenanţa utilajelor din industria materialelor pentru construcţii (IMC)-principii, proceduri şi modalităţi de urmărire automată a procesului; Sistemul de calitate pentru produsele de construcţii-introducerea pe piaţă şi marcajul CE; Cerinţele esenţiale ale produselor pentru construcţii reflectate în standardele europene armonizate, de profil; Produsele de construcţii ecologice-definire, caracteristici, ciclu de viaţă; Cerinţe pentru clădirile eficiente energetic conform legislaţiei europene-studii de caz şi bune practici; Anveloparea clădirilor de locuit-variante constructive şi greşeli frecvente apărute la realizare; Materiale pentru restaurarea monumentelor istorice-concordanţa dintre principiile de restaurare şi obţinerea materialelor specifice cu caracteristice ecologice; Basic IT Skills.

Acestea se vor desfaşura în opt locaţii din ţară, la: Iaşi, Bucureşti, Cluj-Napoca, Sighişoara, Constanţa, Craiova, Ploieşti, Timişoara.

Despre utilitatea acestui proiect, dl. Claudiu Georgescu–Preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Materiale pentru Construcţii din România, a declarat : “O economie sustenabilă se construieşte şi se menţine prin contribuţia fiecărui domeniu important şi mai ales prin pregătirea permanentă a oamenilor, în acord cu necesităţile de dezvoltare. În mediul globalizat în care trăim, valorificarea resurselor pentru ramura materialelor de construcţii şi construcţiilor are nevoie de o permanentă corelare cu cerinţele impuse de schimbările climatice şi problemele energiei. Iată de ce, ca reprezentanţi ai producătorilor de materiale pentru construcţii am ales tematici care să îmbine în mod optim problemele managementului cu cele ale realităţii concrete, din România, astfel încât cei 2320 de cursanţi să poată fi la finalizarea cursurilor o forţă capabilă să aplice în practică cele mai noi concepte şi informaţii din domeniu.
În cadrul proiectului, se vor instrui într-un mod unitar şi la scară naţională reprezentanţi din cele peste 3000 de întreprinderi din domeniu, selectaţi după competenţe profesionale, dar şi promovând egalitatea de şanse şi conceptul îmbătrânirii active, astfel încât să se reducă gradul de excluziune de pe piaţa muncii de la o anumită vârstă.
Susţinute de lectori cu o prodigioasă activitate didactică şi practică, provenind din mediile universitare şi de cercetare, cursurile din cadrul proiectului vor determina o emulaţie a domeniului, sustenabilitatea proiectului sperând să fie dovedită şi după încheierea lui, a concis în final dl. Claudiu Georgescu.”

***** APMCR este o asociaţie profesională constituită în 1997, membră a Consiliului European al Producătorilor de Materiale pentru Construcţii (CEPMC), ce reprezintă interesele comune ale membrilor săi, principalii producători de materiale pentru construcţii, în faţa autorităţilor publice, în raporturile cu instituţiile publice şi profesionale din ţară şi din străinătate.
Mai multe detalii despre activităţile APMCR găsiţi accesând site-ul www.apmcr.org.