PIAȚA MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII ÎN ANUL 2010

22-NOV-2010

Încheierea unui nou sezon în industria construcțiilor nu a adus nici în anul 2010 așteptata redresare a sectorului. Mai mult, producția de materiale pentru construcție înregistrează o nouă regresie de aproximativ 15% și în 2010. Faptul că sectorul produselor pentru construcții deservește în proporție covârșitoare piața internă, exportul având o mică pondere, a făcut ca în ultimii 2 ani acest sector să nu poată compensa scăderea internă și a pierdut peste 30% din angajați.

Adoptat în urma a patru ani de consultări şi negocieri, noul act normativ reprezintă un pas înainte faţă de vechea Directivă, face să funcţioneze piaţa unică mai eficient şi după cum declară d-na Catherine Stihler (UK) :” Regulamentul instituie sisteme de evaluare mai clare şi transparente la introducerea pe piaţă, astfel încât să ne asigurăm că produsele introduse în piaţă sunt la cele mai înalte standarde.”

Regulamentul aduce, printre altele, includerea în “declaraţia de performanţă” necesară pentru fiecare produs de construcţie, a informaţiilor privind substanţele periculoase, în conformitate cu Regulamentul REACH din 2006, astfel încât să se îndeplinească standardele de sănătate şi de siguranţă şi conţinutul să fie clar pentru toţi utilizatorii.
Regulamentul este favorabil întreprinderilor mici şi mijlocii, ele putând opta pentru proceduri noi, simplificate de evaluare a performanţei pentru produsele lor, cu condiţia ca aceste bunuri să respecte în continuare standardele armonizate ale UE. De asemenea, produsele de construcţie fabricate în mod tradiţional sau într-un mod adecvat la conservarea patrimoniului şi într-un proces non-industrial pot fi scutite de prevederile “declaraţiei de performanţă”.

Regulamentul pune un accent deosebit pe protecţia mediului, reciclarea produselor de construcţie şi necesitatea de a ţine seama de sănătate şi siguranţă pe tot parcursul ciclului de viaţă al produsului de construcţie atunci când se face evaluarea performanţei sale.

Regulamentul va intra oficial în vigoare la 20 de zile de la data publicării în Jurnalul Oficial al UE, după aprobarea de către Consiliu. Aceasta este estimată în cursul lunii februarie. Prevederile Regulamentului vor fi obligatorii pentru toate statele membre. Totuşi multe dintre dispoziţiile sale se vor aplica numai începând cu 1 iulie 2013, pentru a permite companiilor producătoare un timp de adaptare.

Cu acest prilej, dl. Claudiu Georgescu, preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Materiale pentru Construcţii din România-APMCR ne-a declarat: “Regulamentul este instrumentul ce va contribui la fluidizarea pieţei produselor pentru construcţii europene în condiţii de transparenţă şi respect pentru calitate. Înfiinţarea punctelor de informare, prevăzută în Regulament, va asigura consumatorului necesarul de informaţii privind produsele pentru construcţii ce doreşte să le folosească şi va solicita producătorilor o mai amplă informare privind produsele lor. Introducerea unei noi cerinţe esenţiale solicitată produselor pentru construcţii, referitoare la utilizarea sustenabilă a resurselor naturale va avea un impact major atât în prezervarea mediului ambient, cât şi, eventual, în costul produselor şi poate ajuta şi România să scape de maldărele de deşeuri din construcţii pe care le vedem adeseori la marginea drumurilor. APMCR a fost prezentă în toate fazele ce au condus la adoptarea acestui Regulament şi va începe după publicarea lui ca document oficial al CE o amplă campanie de informare împreună cu ONG-urile partenere şi cu autorităţile responsabile de implementarea acestui act normativ important pentru piaţa produselor pentru construcţii. Pentru o primă informare publicăm pe site-ul APMCR (www.apmcr.org) Regulamentul adoptat de Parlamentul European în limba română.”