Proiect de Politica Publica nZEB

ATENȚIE LA “SPECIALIȘTI”

22-APR-2010

Recentele declarații din presă ale unor „specialiști” susținute chiar și de persoane din staff-ul ARACO tind să creeze în opinia publică un curent defavorabil, care să contracareze mecanismele pieței libere și concurențiale.

„Într-o ţară în care suprafaţa împădurită este de 6909 mii ha şi în care în anul 2008 s-au tăiat 85730 ha iar împăduririle au fost de 11244 ha, problemele unei structuri optime ale speciilor plantate în raport cu necesităţile actuale şi viitoare constituie unul din subiectele ce vor fi abordate în cadrul conferinţei naţionale”, a continuat dl. Georgescu. Mai departe