Proiect de Politica Publica nZEB

CERAMICA ÎN CONSTRUCȚII – PREZENT ȘI VIITOR

15-MAR-2010

Cu o cifră de afaceri de 193,5 mil. lei realizate în semestrul 1 al anului 2009, în cele 201 societăți comerciale, sectorul fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții din argilă arsă ( CAEN -2332 ) a cunoscut o scădere de 35% în raport cu perioada similară a anului 2008. Ținând cont de contextul economic actual și de noile concepte europene privind dezvoltarea durabilă, se prefigurează o nouă abordare a materialelor de construcții în raport cu eficiența lor energetică pe întreg ciclul de viață, sustenabilitatea resurselor și impactul lor asupra mediului. Mai departe