CERAMICA ÎN CONSTRUCȚII – PREZENT ȘI VIITOR

15-MAR-2010

Cu o cifră de afaceri de 193,5 mil. lei realizate în semestrul 1 al anului 2009, în cele 201 societăți comerciale, sectorul fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții din argilă arsă ( CAEN -2332 ) a cunoscut o scădere de 35% în raport cu perioada similară a anului 2008. Ținând cont de contextul economic actual și de noile concepte europene privind dezvoltarea durabilă, se prefigurează o nouă abordare a materialelor de construcții în raport cu eficiența lor energetică pe întreg ciclul de viață, sustenabilitatea resurselor și impactul lor asupra mediului.

În acest context, un material multimilenar pentru construcţii, ceramica, trebuie să se remodeleze pentru noile concepte. In acest efort de sincronizare conceptuală, Asociaţia Producătorilor de Materiale pentru Construcţii din România va organiza în data de 25 Martie 2010, cea de a treia Conferinţă Naţională cu tema : „Ceramica în construcţii- prezent şi viitor” la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie a României, sala Al.I.Cuza.
Vor participa ca parteneri la această manifestare principalele ministere economice ale României, institutele de cercetare în materiale de construcţii, mediul academic, producători de utilaje specializate precum şi principalii actori ai pieţei de ceramică pentru construcţii.
Dezbaterea politicilor industriale, de cercetare, de protecţie a mediului şi a construcţiilor vor constitui o importantă componentă a clarificărilor acestui domeniu, în condiţiile în care particularităţile geofizice ale României impun cerinţe superioare normelor europene produselor ceramice pentru construcţii.
„Avem în vedere situaţia dificilă a celor 201 agenţi economici care ofereau locuri de muncă la 3200 de angajaţi la sfârşitul semestrului 1- 2009 şi care au renunţat la aproximativ 25% din angajaţi de atunci şi până acum. Dorim să oferim celor 162 de microîntreprinderi şi celor 29 de întreprinderi mici care activează în domeniu soluţii şi propuneri alternative, atât tehnice cât şi de finanţare, astfel încât unele să-si poată continua activitatea iar altele să se reorienteze pe pieţe conexe”, ne-a declarat Claudiu Georgescu preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Materiale de Construcţii din România .
Organizând această conferinţă, APMCR îşi continua preocupările în domeniul produselor ceramice pentru construcţii, urmărind să stimuleze creşterea competitivităţii la aceste produse şi dezvoltarea domeniului în noi direcţii, ţinând seama de resursele naţionale mari de materie primă şi de posibilităţile de reciclare nelimitate ale acestor produse.
„Prezentările făcute de firme de prestigiu care activează în spaţiul european vor da o dimensiune cognitivă a tendinţelor de dezvoltare viitoare şi sperăm să se realizeze şi contacte de colaborare importante care să menţină această ramură industrială la nivelul cerut de normele europene, atât ca productivitate cât şi în respect faţă de normele de mediu” a mai declarat preşedintele APMCR
*****APMCR este o asociaţie profesională constituită în 1997, membră a Consiliului European al Producătorilor de Materiale pentru Construcţii (CEPMC), ce reprezintă interesele comune ale membrilor săi, principalii producători de materiale pentru construcţii, în faţa autorităţilor publice, în raporturile cu instituţiile publice şi profesionale din ţară şi din străinătate.
La nivelul anului 2009 cifra de afaceri a membrilor APMCR a fost de 620 milioane euro, ceea ce constituie un indicator relevant despre forţa organizaţiei.
Mai multe detalii despre activităţile APMCR găsiţi accesând site-ul www.apmcr.org.