TELEGRAF ONLINE CONSTANȚA

28-OCT-2009

DECLIN PE PIAȚA MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII

Președintele Asociației Producătorilor de Materiale de Construcții din România, Claudiu Georgescu: „Blocarea pieței construcțiilor și a celei imobiliare a dus la o scădere de peste 30% a pieței materialelor de construcții”

În mesaj sunt evidenţiate principalele beneficii ce au rezultat în urma adoptării acestei legi. A fost extins la nivel european “un limbaj tehnic comun complet şi coerent” privind produsele pentru construcţii şi susţinerea elaborării de standarde a proiectelor. 

S-a stabilit un nivel de egalitate şi utilizare a aceloraşi instrumente la evaluarea performanţei produselor de construcţii, un flux de informaţii mult îmbunătăţit între producători, clienţii acestora (distribuitori, contractori) şi autorităţile naţionale şi locale.

Totodata, aplicarea acestei Directive a facilitat circulaţia a 25% din produsele de construcţii, care sunt acum tranzacţionate peste graniţele statelor europene, evitându-se repetarea nejustificată a testelor şi a controale lor.
În această perioadă au fost armonizate, finalizate şi publicate 360 de standarde europene, 1.500 standarde de sprijin (metode de testare), şi aproximativ 450 de standarde sunt în pregătire, fapt ce a implicat o colaborare continuă între serviciile Comisiei Europene şi industria de profil din ţările membre.

“Experienţa acumulată în această perioadă scursă din 1989 si până în prezent a determinat începerea procesului de revizuire a Directivei, în prezent, discuţiile pe marginea proiectului de Regulament pentru Produsele de Construcţii (RCP) fiind într-un stadiu avansat. Există speranţa că, în 2010, se va putea adopta acest important document.

Producătorii europeni de produse de construcţie, inclusiv IMM-urile şi întreprinderile foarte mici, aşteaptă ca noul regulament privind produsele pentru construcţii să extindă şi să accelereze implementarea regulilor deja, înţelese, învăţate şi efectiv puse în aplicare de către producători.

RCP va oferi încredere în continuare angajamentului CPD şi Declaraţiei de performanţă privind produsele pentru construcţii”, a subliniat Claudiu Georgescu.
România a adoptat, înca din perioada de preaderare, această Directivă şi a transpus-o în legislaţia naţională, reuşindu-se prin efortul comun al autorităţilor şi al mediului industrial implementarea rapidă.
“Rezultatele româneşti sunt apreciate atât la nivelul Comisiei Europene cât şi la nivelul CEPMC”, a spus Georgescu.
APMCR este o asociaţie profesională constituită în 1997, membră a Consiliului European al Producătorilor de Materiale pentru Construcţii (CEPMC), care reprezintă interesele comune ale membrilor săi, principalii producători de materiale pentru construcţii, în faţa autorităţilor publice, în raporturile cu instituţiile publice şi profesionale din ţară şi din străinătate.
La nivelul anului 2008 cifra de afaceri a membrilor APMCR a fost de 600 milioane euro, ceea ce constituie un indicator relevant despre forţa organizaţiei.