CURIERUL NAȚIONAL

23-OCT-2009

O REABILITARE MAI LUNGĂ DECÂT VEACUL

Anul acesta vor fi reabilitate termic doar 35.000 de locuințe Ministerul spune că în acest ritm procesul va dura un secol Locatarii ori refuză, ori n-au bani, ori așteaptă să moară.

Blocajul pieţei imobiliare, parte importantă a pieţei construcţiilor (35%), existent în condiţiile comprimării brutale din acest an, relevă neconcordanţa reală a legii cererii şi ofertei într-un domeniu. Existenţa unei discordanţe între ofertă şi puterea de cumpărare, coroborată cu contextul generalizat de criza internă, ne fac să asistăm la o scădere impresionantă a cererii de materiale pentru construcţii în anul 2009. 
“De aceea aşteptăm ca revenirea la creştere economică să se bazeze mai mult, de această dată, pe principiile dezvoltării durabile şi pe produsele şi serviciile inovative ce decurg din acest concept de dezvoltare”, a declarat Claudiu Georgescu, preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Materiale pentru Construcţii din România.
În cadrul conferinţei vor fi prezentate produse noi, tehnologii şi realizări ale producătorilor de materiale pentru construcţii şi ale constructorilor români subsumate conceptului de locuinţă economică. Totodată, se vor prezenta problemele ce au apărut în acest an de criză şi vor fi făcute propuneri de deblocare a sectorului.
Partenerii în această acţiune sunt: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, Asociaţia Română a Agenţiilor Imobiliare şi Patronatul Societăţilor din Construcţii, evenimentul urmând să aibă loc în data de 5-6 noiembrie 2009 la World Trade Center Bucureşti.
Manifestarea va fi focalizată pe următoarele teme: conceptul de locuinţă economică în lumina cerinţelor europene ce vor trebui implementate după modificarea directivelor europene privind eficienţa energetică a clădirilor şi a celei privind produsele pentru construcţii; posibilităţi de realizare a unor locuinţe/ansambluri de locuinţe în concordanţă cu posibilităţile financiare ale românilor.
Conferinţa se va adresa în principal mediului de afaceri din domeniul construcţiilor, autorităţilor publice centrale şi locale şi mediului financiar sub deviza: “Preţul de vânzare al unei locuinţe noi, pentru relansarea pieţei, poate fi de 400 euro/mp?”.