CONFERINȚĂ PRODUSE ȘI SISTEME DE CONSTRUCȚII PENTRU REALIZAREA LOCUINȚELOR ECONOMICE

23-SEP-2009

APMCR organizează în perioada 5-6 Noiembrie 2009 la World Trade Center București o Conferință Națională cu tema: „Produse și sisteme de construcții pentru realizarea locuințelor economice”. Parteneri la această acțiune vor fi Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței, Asociația Română a Agențiilor Imobiliare, Patronatul Societăților din Construcții și World Trade Center București. Evenimentul se va adresa în principal mediului de afaceri din domeniul construcțiilor, autorităților publice centrale și locale și mediului financiar sub deviza: „Prețul de vânzare al unei locuințe noi, pentru relansarea pieței poate fi de 400 Euro/mp ?”

„Contextul economic actual, caracterizat, printre altele, de blocarea pieţei construcţiilor şi, în special, a celei imobiliare a determinat o scădere de peste 30% a pieţei materialelor de construcţii în acest an. Dincolo de influenţele crizei globale, o importantă contribuţie o are existenţa unui raport inadecvat între preţurile solicitate de dezvoltatorii imobiliari şi puterea de cumpărare a majorităţii celor ce doresc o locuinţă. Dacă mai avem în vedere şi îmbătrânirea fondului imobiliar existent, coroborată cu o calitate uneori mai mult decât precară a acestuia, avem un tablou nu tocmai îmbucurător al stării şi perspectivelor domeniului imobiliar din România.”, ne-a declarat dl. Claudiu Georgescu, preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Materiale pentru Construcţii din România.
În această situaţie, este de aşteptat ca revenirea la creştere economică să se bazeze mai mult, de această dată, pe principiile dezvoltării durabile şi pe produsele şi serviciile inovative ce decurg din acest concept de dezvoltare. De aceea, consecventă politicii ei de îmbunătăţire a calităţii produselor pentru construcţii şi diseminării informaţiei adecvate, APMCR organizează în perioada 5-6 Noiembrie 2009 la World Trade Center Bucuresti o Conferinţă Naţională cu tema: „Produse şi sisteme de construcţii pentru realizarea locuinţelor economice”. Parteneri la această acţiune vor fi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, Asociaţia Română a Agenţiilor Imobiliare, Patronatul Societăţilor din Construcţii şi World Trade Center Bucureşti. Evenimentul se va adresa în principal mediului de afaceri din domeniul construcţiilor, autorităţilor publice centrale şi locale şi mediului financiar sub deviza: „Preţul de vânzare al unei locuinţe noi, pentru relansarea pieţei poate fi de 400 Euro/mp ?”
Subsumat acestei devize, manifestarea va fi focalizată pe următoarele teme: Conceptul de locuinţă economică în lumina cerinţelor europene ce vor trebui implementate după modificarea directivelor europene privind eficienţa energetică a clădirilor şi a celei privind produsele pentru construcţii; Posibilităţi de realizare a unor locuinţe/ ansambluri de locuinţe în concordanţă cu posibilităţile financiare ale românilor; Căi şi mijloace de susţinere financiară a realizării proiectelor de locuinţe economice; Locuinţele economice, parte integrată a proiectelor de dezvoltare sustenabilă bazate pe conceptul de „eco-efficient economy”. Alături de problemele enunţate mai sus, se va prezenta şi oferta existentă pe piaţa de produse şi sisteme pentru construcţii moderne.
Ţinând cont de succesul înregistrat de „Conferinţa Naţională –“Produse şi sisteme pentru reabilitarea termică„ organizată de APMCR în luna februarie a.c., APMCR invită pe această cale pe toţi cei interesaţi să participe, pentru a se putea găsi soluţii optime de deblocare a sectorului construcţiilor imobiliare.