CONSTRUCTIV

14-MAR-2009

ULTIMELE PROPUNERI DE MATERIALE TERMOIZOLATOARE

Asociația Producătorilor de Materiale pentru Construcții din România a inițiat între 11 și 12 februarie un dialog pe tema „Produse și sisteme pentru reabilitarea termică a clădirilor”. Programul a cuprins discursuri teoretice, prezentări aplicate, susținute de producătorii de izolație termică si fonică, dar si o invenție.

Cinci sute de milioane de lei va fi aportul financiar derulat în acest an pentru programul de reabilitare termică, în consecinţă acesta nu trebuie să aibă doar formă de măsură anticriză, ci să constituie punctul de plecare al unui program pe termen mediu. Cercetarea resurselor de materiale termoizolante se dovedeşte a fi extrem de necesară, astfel încât în zece ani România să asigure realizarea unui grad de confort termic în toate locuinţele din ţară, asa cum este definit prin standardele europene.
Printre concluziile conferinţei s-a regăsit şi realizarea unor “îmbunătăţiri legislative, între care încurajarea sistemului privat pentru a se implica în procesul de reabilitare termică în condiţii de totală transparenţă, precum şi dreptul asociaţiilor de proprietari de a decide asupra modului de reabilitare termică în condiţii echitabile.
O campanie de comunicare şi conştientizare a potenţialilor beneficiari va trebui să evidenţieze sumele cheltuite ca ajutoare de stat pentru încălzire numai în ultimii ani, 1.072 milioane lei pentru iarna 2007-2008 şi 1.461 milioane lei conform bugetului pe 2008-2009.
Fiind un program finanţat majoritar din fonduri publice, alături de transparenţa licitaţiilor vor trebui luate în considerare o simplificare a procesului de licitaţie şi obligativitatea folosirii materialelor europene conform Directivei 41CE. Nu trebuie pierdute din vedere nici prevederile programului ETAP de folosire a unei cote de materiale ecologice pentru construcţii în lucrările finanţate din banii publici.

Propunerile producătorilor
Conform Ecaterinei Aramă, reprezentant al Asociaţiei de Standardizare din România, pierderile de căldură într-o clădire încălzită sunt repartizate astfel: acoperiş- 30%, pereţi-16%, podea-16%, punţi termice-3%, neetanşeităţi ale uşilor şi ferestrelor – 15%, primenirea aerului -20%. Un singur argument statistic arată necesitatea găsirii de soluţii pentru o termoizolare mai eficientă a clădirilor.

Invenţia
Inginerul Torok Ârpâd a propus în cadrul conferinţei invenţia sa medaliată cu argint la Târgul de invenţii Geneva 2008. Proiectul îşi propune să realizeze o casă energy++, cu putere mare de captare şi cu consum foarte mic de energie, la care, după satisfacerea necesarului intern, rămâne suficientă energie pentru a fi pompată în reţea.
O suprastructură suplimentară independentă îmbracă complet clădirea. în acest fel, clădirea existentă, sau cea proiectată, este introdusă într-o altă clădire, care o izolează termic, fiind în acelaşi timp o termocentrală solară. Pe partea interioară se poate monta o anvelopă termică, iar pe partea exterioră şi în interior (în golurile formate între stâlpi şi grinzi) se pot monta elementele de captare şi cele de decorare. Astfel, dacă pe faţa exterioră a suprastructurii se montează panouri transparente, în spatele lor se formează bariere solare. Pentru suprafeţele vitrate, se folosesc ferestre cu aceleaşi performanţe ca şi în cazul caselor pasi ve. Climatizarea şi ventilarea caselor enei’gy++ se realizează prin schimbătoarele de căldură utilizate pentru casele pasive şi prin cele realizate în anvelopa termică şi “pereţi poroşi”, dar şi prin deplasări de căldură în interiorul anvelopei. Sistemul propus de Torok Ârpâd poate fi aplicat şi clădirilor vechi.

Ofertele pieţei
Adeplast
Adeplast, producător local, a propus un sistem certificat de izolare a blocurilor de locuit. Sistemul Izotherm foloseşte adezivul de polistiren, polistirol, un adeziv bi-component, flexibil, plăci din polistiren expandat şi plasă din fibră de sticlă. Producătorii atenţionează că trebuie folosit un polistiren de minin I5kg/mc, destinat faţadei. Comapania foloseşte pentru prinderea mecanică între 4 şi 14 dibluri pe metru pătrat, în funcţie de înălţime. Este folosită de asemenea o plasă de armare de fibră de sticlă, cu densitatea de minim 145 de grame şi armuri suplimentare la colţurile geamurilor şi ale uşilor pentru a preîntâmpina crăpăturile.
Un alt avantaj propus de producător este sistemul de schelă cu balustradă dublă; o schelă foarte uşor de montat, care se poate folosi şi în locuri înguste. Structura are o lăţime de 60 de centimetri, o lungime de 2,5 metri şi o înălţime de 2 metri. Materialul este livrat prin aducerea unui siloz-mobil de 18 mc, care poate fi transportat până la cele mai înalte niveluri, până la 60-70 de metri şi la 100 de metri pe orizontală.

Arcon
Producătorul de polistiren şi membrane, elemente ale unui sistem de termoizolaţie pentru terase si planşee de la ultimul nivel, Arcon a propus un produs nou, dar care nu a fost inventat de către compania Arcon, ci dezvoltat, agrementat şi îmbunătăţit de aceştia după reţete din străinătate.
Cheia” sistemului este e o membrană termadezivă, pe care producătorii o anunţă a fi unică în ţară. Membrana are pe partea interioară o folie care se desprinde şi care îi permite să fie efectiv aşezată pe polistiren fără să fie prinsă cu nimic. Peste placă se vine cu o altă membrană, creându-se un „sendviş”. Membrana termoadezivă se lipeşte de polistiren când este încălzită la flacără. Odată lipită, membrana nu poate fi desprinsă.
Polistirenul expandat EPS 120 se încadrează în clasa de reacţie la loc B, iar membranele bituminoase Arco Forato, Arco Thermo AD V 2mm şi Novatec PA 4,5 kg/m2 în clasa de reacţie la foc F.
Perioada de execuţie a unei terase de bloc este de la 24 de zile până la 1-2 zile. Arcon anunţă pentru o lucrare un preţ final mai mic cu 44% faţă de varianta utilizată în prezent (carton bitumat).

Baumit
Producătorul austriac de materiale de construcţii Baumit a propus patru soluţii pentru reducerea energiei consumate pentru încălzirea locuinţei, în funcţie de grosimea izolaţiei care este aplicată, prima idee prezentată, sistemul termoizolant Baumit EPS poate reduce costurile de întreţinere a unei case de la 2,7 ori până la 8 ori. Astfel, adăugarea EPS 20 cm la un perete care acoperă 200 mp, din BCA de 25cm poate reduce coeficientul de transfer termic la 0,18 m2K/W.
A doua propunere a Baumit este sistemul termoizolant mineral. La termoizolaţie sunt folosite plăci termoizolante hidrofobate din vată minerală, mortar adeziv HaltMortel, adeziv în dispersie DispersionsKleber şi grund universal pentru amorsa. Sistemul se poate aplica pe toate suprafeţele, nu este imflamabil, asigură o difuzie optimă a vaporilor de apă, este fonoizolant şi nu prezintă restricţi in privinţa înălţimii clădirii. Sistemele termoizolante Open şi Open Plus sunt termoizolaţii ce permit circulaţia activă a vaporilor de apă din aer, deci lasă peretele să „respire”. Plăcile se prezintă cu un factor al rezistenţei la permeabilitate la vapori de 10 J/K. Plăcile de faţadă Open Plus au peste 2.000 de perforaţii străpunse/mp şi se prezintă cu o conductivitate termică de 0,032 W/mK. Sistemul NanoporPutz a fost ultima propunere a Baumit. Sub sloganul „Program Anti-Ageing pentru faţade”, sistemul bazat pe o suprafaţă cu „nanopo-ri” prezintă proprietatea de autocurăţare. Astfel, particulele de murdărie prezintă aderenţă redusă pe suprafaţa microscopică netedă, apa şi vântul pot combate mai eficient murdăria, şi murdăria se degradează, desprinzându-se de pe faţadă.

Amvic
Inovaţia adusă de Amvic a fost cofrajul termoizolant din neopor pentru construcţii pasive, cu 0.1 1 W/mpK (U) şi grosimea totală a stratului de beton 24,35 cm (exterior-18 cm, interior-6,35 cm). Cofrajul de polistiren cu beton armat suportă un transfer termic de 0,22 W/mpK. Amvic produce aceste cofraje din luna mai 2008 şi de atunci a vândut sistemul pentru minim 40 de locuinţe. Printre avantajele optării pentru acest sistem se numără faptul că întreaga construcţie este monolitică şi se ridică mai rapid. Materialul se încadrează în clasa de incombustibilitate C3. Noutatea Amvic, materialul neopor, este obţinut din materia primă furnizată de firma germană BASF şi constituie o nouă generaţie de polistiren expandat (EPS). Producătorii susţin că în comparaţie cu polistirenul convenţional, neopor poate realiza aceleaşi performanţe de izolare, dar cu un consum de material considerabil redus. Neoporul este cu 20% mai scump decât polistirenul la aceeaşi grosime.

Avitop
Producătorul Real Invest a propus pentru discuţia destinată produselor termoizolante materialul termoactiv de acoperie Avitop. Produsul este importat din Cehia şi momentan nu a fost agrementat. Avitop este un material-pastă ecologic, un termoacril alcătuit din microglobule de sticlă, produs din componentul 3M. Produsul se foloseşte pentru interiorul clădirilor şi încearcă să elimine cauzele condensării umidităţii.
Materialul este termoactiv are capacitatea de a atrage către material radiaţiile termice remanente (bec, monitor, televizor). în acelaşi timp, are proprietăţi similare cu materialele de termoizolare de exterior.
Este posibilă aplicarea Avitop nu numai pe orice suprafaţă interioară (beton, sticlă, faianţă, lemn etc), dar şi pe conductele de încălzire sau ale instalaţiilor de răcire, suportă temperaturi de până la 500 °C. Produsul este permeabil, rezistent în timp şi parţial lavabil.
Real Invest consideră că prin folosirea Avitop pot fi reduse cheltuielile curente pentru încălzire chiar cu 50%.

Saint Gobain
Saint Gobain a fost prezent la conferinţă prin Isover, divizia de izolaţii. Materiale de bază produse: vata minerală de sticlă GW, responsabilă de peste 80% din cifra de afaceri, vata minerală bazaltică – SW, vata minerală Ultimate – material inventat de Isover acum 4 ani (o combinaţie de vată bazaltică şi vată de sticlă), polistirenul extrudat -XPS şi membrana antidifuzie de vapori. Isover mai comercializa, dar nu produce, polistiren extrudat şi memebrane antidifuzie. Vata minerală şi balzatică sunt produse din minerale foarte simple, oxizi. Sunt uşor de aplicat, în special cele din vată minerală de sticlă pentru că sunt elastice şi se pot instala pe suprafeţe neregulate. Se pot stoca şi transporta uşor. Produsul se încadrează din punctul de vedere al siguranţei la foc în Euroclasa Al. Pentru faţada ventilată, Saint Gobain Isover a prezentat două produse din vată minerală de sticlă şi balzatică. Placarea poate fi realizată prin dibluri sau profiluri metalice, necesar fiind să se utilizeze dibluri care au rezistenţă suficientă la tracţiune şi prezenţa unei membrane pe produsul de izolaţie care să realizeze o protecţie faţă de apa care poate pătrunde accidental prin placarea exterioră.
Un al doilea sistem pentru pereţi verticali este cel al pereţilor exteriori – “Etics” sau “termosistem”. Vata bazaltică, special proiectată pentru acest gen de aplicaţie, se numeşte Fasoterm NF. Este un sistem care se prezintă sub formă de plăci lamelate şi care se instalează ca un termosistem obişnuit din polistiren. Există nişte precauţii suplimentare de prindere pentru că plăcile au o greutate mai mare (90 kg/mc) faţă de cele din polistiren.

Fibrobeton
Fibrobeton este o firmă cu capital mixt româno-italian care produce materiale de construcţii din octombrie 2007. Produsul prezentat este fibrocimentul. Plăcile ondulate de fibrociment sunt utilizate în domeniul acoperişurilor, şi nu numai, putând fi folosite şi pentru placări exterioare. Aceste plăci au în compoziţie materii prime ecologice şi îndeplinesc condiţiile conform standardului SR EN 494 /2005. Densitatea aparentă a fibrocimentului este de minin 1.300 kg/mc. Materialul are clasa A de incombustibilitate, nu se descompune, nu se topeşte, nu degajă gaze toxice. Puterea lonoabsorbantă a fibrocimentului este de 30-32 db. în funcţie de masa specifică. Gama de fabricaţie acoperă plăcile de acoperiş ondulate şi plane în diferite culori, forme şi dimensiuni şi plăci de faţadă. Fibrocimentul poate fi folosit atât pentru placări interioare, acolo unde umiditatea este mai ridicată, cât şi pentru realizarea panourilor-sendviş sau a blocurilor de zidărie pe bază de spumă poliuretanică. Gama de aplicare este destul de largă. Sistemul dual promovat de Fibrobeton are această „structură”: perete de cărămidă, apoi o tencuială de 10 mm, pe care se asază un caroiaj ce poate fi de lemn sau de metal. Se poate placa în partea orizontală cu vată minerală sau bazaltică. După placare se aşază diblurile portante şi se face prinderea plăcilor de fi-brociment.

Macon SA
Macopor este soluţia adusă de Macon. Acesta este un material poros, care se realizează prin prelucrarea termică a argilei uşor fuzibile. Macon SA extrage materia primă pentru pietrişul de keramzit. argila, din carierele Purcel şi Malo-Huzura.
Macoporul este rezistent la intemperii, ignifug, anticoroziv. Nu putrezeşte, nu constituie mediu prielnic pentru apariţia şi dezvoltarea paraziţilor, nu are miros şi nu elimină substanţe toxice în caz de incendii şi nici în perioada de exploatare a lui. Macoporul poate fi utilizat pentru realizarea betoanelor şi mortarelor termoizolante pentru tencuieli şi gletuiri sau pentru realizarea altor agregate termoizolante. Agregatele vrac se folosesc, de exemplu, la umplutură şi nivelată pentru pardoseală, protecţia conductelor de apă de îngheţ, umpluturi termoizolante în construcţii din lemn sau efectuarea drenajului.
Folosirea largă la construcţia clădirilor a betoanelor şi agregatelor uşoare de diferite densităţi permite reducerea consumului de energie cu 20-30%. în acelaşi timp, Macon asigură că folosirea panourilor din beton cu agregate uşoare poate reduce costul construcţiei (net şi al manoperei) cu 20-30%, reducerea consumului de armătură cu până la 25% şi micşorarea grosimii pereţilor exteriori cu 1,5 ori faţă de utilizarea betonului greu.

Solaron Construct
Solaron Construct este specializată în termo, hidro şi fonoizolaţii, realizarea straturilor de uzură-pardoseli industriale, precum şi în reparaţii, protecţii, impermeabilizări ale structurilor din beton, injecţii, ancorări şi subturnări structuri de metal sau beton.
Propunerea Solaron pentru o izolare termică şi fonică a mansardelor şi acoperişurilor cât mai eficientă este spuma poliuretanică rigidă. Compania consideră ca avantaje ale utilizării acestui sistem faptul că spuma poliuretanică pulverizată închide toţi porii, indiferent de materialul de bază (cărămidă, beton, lemn), suprafaţa poate fi ulterior tencuită clasic sau placată cu rigips, permite respiraţia stratului suport şi protejează contra umezelii din sol a fundaţiilor.
Spuma poate fi folosită atât pentru construcţii noi, cât şi la reabilitarea celor vechi. Materialul rezistă la temperaturi cuprinse între -50 °C şi +100 °C, la acizi slabi şi baze, apă de mare, gaze industriale, hidrocarburi asfaltice, ulei, carburanţi. Spuma se aplică rapid pe sufrafeţe – producătorii estimează că randamentul zilnic al unei echipe specializate este de maxim 1.000 mp.

“Acesta conferinţă este un prim pas ce duce la o abordare sistemică a programului naţional de reabilitare termică. Intenţionăm să ne implicăm cu toate resursele disponibile în realizarea strategiei pe temen mediu şi lung.”
CLAUDIU GE0RGESCU, preşedinte APMCR.

Pierderile de căldură într-o clădire încălzită
• Acoperiş- 30%,
• Pereţi-16%,
• Podea-16%,
• Punţi termice-3%,
• Neetanşeităţi ale uşilor şi ferestrelor-15%,
• Primenirea aerului -20%

Ioana Craescu