AGENDA CONSTRUCȚIILOR

25-FEB-2009

REABILITAREA TERMICĂ, O AFACERE CARE AR SALVA DE LA FALIMENT NUMEROASE FIRME DE CONSTRUCȚII

Derularea programului național de reabilitare termică a blocurilor de locuințe, ce prevede reabilitarea a aproximativ 83.000 de imobile (circa 3 milioane de apartamente), necesită fonduri totale de aproximativ 11 miliarde euro, susțin reprezentanții Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței (MDRL). Din această sumă, jumătate va fi alocată de la buget. In condițiile actuale ale pieței construcțiilor, afacerea se previzionează a fi una rentabilă pentru numeroase firme de construcții, atât antreprenori, cât și producători de materiale. Programul de reabilitare termică a blocurilor de locuințe urmărește creșterea performanței energetice a clădirilor, reducerea facturilor de energie termică și, implicit, scăderea efortului valutar pentru importul de energie.

La organizarea evenimentului au participat: Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu din Bucureşti; Facultatea de Construcţii Civile şi Industriale Bucureşti; Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din România; Asociaţia Auditorilor Energetici pentru Clădiri; Patronatul Societăţilor din Construcţii.

Pentru ţara noastră, situată în zona temperată, cu temperaturi variabil sezoniere, problema izolării termice a clădirilor face parte dintre măsurile necesare pentru eficienţa energetică. Guvernul României, care a modificat şi completat Legea nr. 372/2005, modificare aprobată la 1 octombrie 2008, este implicat în coordonarea măsurilor privind performanţa energetică a construcţiilor. Pentru acoperirea costurilor de reabilitare, guvernul se implică şi financiar, acordând 50% din costuri, 40 – 50% fiind asigurate de unele primării care au fonduri. Astfel, unele clădiri vor fi reabilitate gratuit sau cu o contribuţie minimă din partea asociaţiilor de proprietari, aproximativ 10%. În bugetul actual este prevăzută suma de 500 milioane lei pentru programul de reabilitare.

Conferinţa a reprezentat o primă luare de poziţie comună a inginerilor şi a asociaţiilor de proprietari în această problemă de importanţă deosebită pentru ţara noastră şi un mijloc de comunicare între partenerii sociali şi autorităţi.

Programul de reabilitare termică se va dezvolta în paralel cu cel de cercetare a materialelor termoizolante şi a sectorului industrial care să asigure materialele necesare. Programul prevede îndeplinirea până în 2020 a următoarelor obiective: realizarea în toate locuinţele din România a unui grad de confort termic, după definiţiile standardelor UE; economisirea unor cantităţi importante de energie şi produse energetice; dezvoltarea unei industrii competitive la nivelul secolului XXI; folosirea intensivă a resurselor regenerabile; îndeplinirea programelor UE privind schimbările climatice şi relansarea economică; îmbunătăţirea cadrului legislativ; încurajarea sistemului privat de a se implica în realizarea programului; de asemenea, este necesară o campanie de promovare/comunicare pentru conştientizarea eventualilor beneficiari, în care să se arate că în ultimii ani s-au cheltuit prin ajutoare de la stat sume imense; astfel, în iarna 2006 – 2007 au fost cheltuite 1072 mii. lei, iar pentru iarna 2008 – 2009 s-au acordat 1461 mii. lei. Aceste subvenţii trebuie sistate în viilor, conform legislaţiei europene.
Programul fiind finanţat în majoritate din fonduri publice, lucrările de execuţie se vor face prin licitaţii cu transparenţă integrală şi se vor lua măsuri pentru folosirea materialelor indicate în Directiva 41 a Comisiei Europene.
De asemenea, se vor lua măsuri pentru respectarea programului ETAP în vederea folosirii materialelor ecologice. Problema deşeurilor rezultate din procesul de reabilitare a constituit o temă de discuţie şi s-a propus reciclarea resturilor de sticlă, lemn, mortare ş.a., care ar putea ieftini costurile de reabilitare termică.

Iniţiatorul acestui eveniment -APMCR – este o asociaţie profesională membră a Consiliului European al Producătorilor de Materiale pentru Construcţii. CEPMC.

Ca o concluzie la încheierea lucrărilor, dl Claudiu Georgescu, preşedintele asociaţiei, a făcut următoarea declaraţie: „Această conferinţă desfăşurată sub deviza „Acţiune contra recesiune” reprezintă o reacţie firească a mediului economic şi a corpului tehnic românesc în faţa unei provocări punctuale – contracţia economică – şi a unei provocări globale reprezentată de schimbările climatice, raportate la oferta guvernamentală. (…) Considerăm că este un prim pas care să ducă la o abordare sistematică a programului naţional de reabilitare termică şi intenţionăm să ne implicăm cu toate resursele disponibile în realizarea strategiei pe termen mediu şi lung. Este şi va fi de muncă în România şi trebuie să folosim resursele de inteligenţă, resursele naturale şi financiare astfel încât dezvoltarea durabilă să fie o realitate. „

SURSA: Conferinţa Naţională APMCR