TARGET REALIZABIL PRIN STRATEGII PRAGMATICE ȘI TRANSPARENTE

12-FEB-2009

Desfășurată pe parcursul a două zile, 11-12 februarie 2009 la Palatul Camerei de Comerț și Industrie a României, Conferința Națională „Produse și sisteme pentru reabilitarea termică a clădirilor” organizată de Asociația Producătorilor de Materiale pentru Construcții din România cu sprijinul : Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” , Facultății de Construcții Civile și Industriale București, Asociației Inginerilor de Instalații din România, Asociației Auditorilor Energetici pentru Clădiri, Patronatului Societăților din Construcții, Patronatului Producătorilor de Tâmplărie Termoizolantă, Patronat SunE și Ligii Asociaților de Propietari „Habitat” a reprezentat o primă luare de poziție comună a corpului tehnic din România într-o problemă de strictă stringență pentru România.

Prezenţa în sală a d-lui Răzvan Murgeanu – Secretar de Stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, a d-nei Dorina Niculina Isopescu – Inspector General la Inspectoratul de Stat în Construcţii, dl. Aldea Emil Alexandru, Vicepreşedinte Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, dl. Ioan Brezeanu –consilier Ministerul Economiei, a prilejuit un schimb pertinent de opinii şi un excelent mijloc de comunicare între „partenerii sociali” şi autorităţi.
Implicarea corpului tehnic naţional şi susţinerea de către de patronate a acestui program naţional, alături de soluţiile tehnice prezentate de cele mai importante firme de produse pentru construcţii ce activează pe piaţa din România, pe parcursul celor două zile ale Conferinţei au conturat necesitatea unei abordări sistemice şi integratoare a acestui program de reabilitare.
Concret, derularea la un nivel financiar masiv în acest an – în jur de 500 mil. ron – nu trebuie să fie o acţiune punctuală rezultată în urma planului guvernamental de măsuri anticriză, ci să constituie punctul de plecare al unui program pe termen mediu. Acest program trebuie să integreze alături de cercetarea resurselor de materiale termoizolante şi dezvoltarea unui sector industrial competitiv astfel Încât la orizontul anilor 2020 România să îndeplinească următoarele obiective:
– realizarea unui grad de confort termic în toate locuinţele din România, aşa cum este definit
prin standardele europene;
– economisirea unor importante cantităţi de energie şi produse energetice, care afecteză
balanţa comercială prin achiziţionarea lor;
– dezvoltarea unei industrii de produse termoizolatoare competitive la nivelul secolului XXI;
– folosirea intensivă a resurselor locale regenerabile astfel încât să se asigure o dezvoltare
durabilă a sectorului;
– îndeplinirea angajamentelor luate în cadrul UE privind combaterea schimbărilor climatice şi
relansarea economică;
Desigur pentru realizarea acestor obiective trebuie realizate unele îmbunătăţiri legislative, în plus faţă de cele prezetate de dl. Murgeanu şi cunoscute de opinia publică, între care cea mai importantă ar fi încurajarea sistemului privat să se implice în acest proces în condiţii de totală transparenţă, precum şi dreptul asociaţiilor de propietari de a decide asupra modului de reabilitare termică în condiţii echitabile.
Este de asemenea nevoie de o campanie de comunicare şi conştientizare a potenţialilor beneficiari, cu remarca că în bugetele guvernamentale nu există asemenea sume. Acestă campanie va trebui să evidenţieze sumele cheltuite ca ajutoare de stat pentru încălzire numai în ultimii ani , 1072 mil lei pentru iarna 2007-2008 şi 1461 mil lei conform bugetului pe 2008-2009. Aceste subvenţii vor trebui eliminate în viitorul apropiat conform legislaţiei europene şi atunci apare mai pregnantă informarea corectă a populaţiei privind importanţa programului de reabilitare.

Fiind un program finanţat majoritar din fonduri publice, alături de transparenţa licitaţiilor vor trebui luate în consideraţie pe de o parte o simplificare a procesului de licitaţie, dar cu transparenţă integrală, iar pe de altă parte obligatitivitatea folosirii materialelor europene conform Directivei 41CE, nepierzându-se din vedere şi prevederile programului ETAP de folosire a unei cote de materiale ecologice pentru construcţii în lucrările finanţate din banii publici. O ultimă problemă importantă ridicată a fost aceea a deşeurilor rezultate din procesul de reabilitare, cantităţile de sticlă, lemn şi mortare de tencuială rezultate trebuind reciclate în cadrul unui mecanism eficient ce ar putea contribui la o mică reducere chiar a costurilor de reabilitare.
La încheierea lucrărilor dl. Claudiu Georgescu –preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Materiale pentru Construcţii din România a declarat: „Acestă Conferinţă desfăşurată sub deviza ”Acţiune contra recesiune” reprezintă o reacţie firească a mediului economic şi a corpului tehnic românesc în faţa unei provocări punctuale –contracţia economică- şi a unei provocări globale reprezentată de schimbările climatice, raportate la oferta guvernamentală. Este de subliniat acestă deschidere spre dialog constructiv şi pragmatic privind modalităţile de rezolvare, dincolo de orgolii personale şi de poziţii ierarhice. Considerăm că este un prim pas care să ducă la o abordare sistemică a programului naţional de reabilitare termică şi intenţionăm să ne implicăm cu toate resursele disponibile în realizarea strategiei pe temen mediu şi lung în această problemă. Este şi va fi de muncă în România şi trebuie s-o facem folosind în primul rând resursele de inteligenţă de care dispunem în concordanţă cu resursele naturale şi cele financiare astfel încât dezvoltarea durabilă să nu fie un slogan ci o realitate.”

***
APMCR este o asociaţie profesională constituită în anul 1997, membră a Consiliului European al Producătorilor de Materiale pentru Construcţii (CEPMC), ce reprezintă interesele comune ale principalilor producători de materiale de construcţii. În 2007, cifra de afaceri cumulată a membrilor APMCR a fost de peste 450 milioane de euro. Informaţii suplimentare pe site-ul www.apmcr.org.