ACȚIUNE CONTRA RECESIUNE!

30-JAN-2009

În urma întâlnirii dintre reprezentanții Asociației Producătorilor de Materiale pentru Construcții și cei ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței, întâlnire ce a avut ca subiect principal de discuție problema reabilitării termice a clădirilor, dl. Claudiu Georgescu, președintele APMCR, a declarat:

„Suntem foarte multumiţi de modul în care conducerea MDRL abordează problema reabilitării termice a clădirilor. Suma propusă de minister pentru bugetul acestui an este mult mai mare decât cea din 2008 şi modificările prefigurate în legea reabilitării sperăm să rezolve unele din impedimentele apărute de la declanşarea acestui program în ţara noastră. Am căzut de acord cu dl. Secretar de Stat Răzvan Murgeanu că declanşarea rapidă a acestui proces de reabilitare în 2009 nu este numai o masură punctuală anticriză, ci o realitate care poate deveni efectivă mult mai repede decât construcţia de autostrăzi. Am convenit de asemenea că în cel mai scurt timp trebuie elaborat un program pe 10 ani de reabilitare şi eficientizare a clădirilor, astfel încât la nivelul anului 2020 să ne putem respecta obligaţiile asumate în calitate de stat membru al Uniunii Europene în acest domeniu. Acest program trebuie să integreze şi politici de cercetare în domeniul valorificării resurselor locale pentru produse termoizolante şi politici de sprijinire a dezvoltării capacităţilor de producţie care să valorifice aceste resurse, astfel încât să realizăm o creştere sustenabilă în acest domeniu şi la sfârşitul programului să avem o industrie competitivă, de nivelul tehnologic al secolului 21. APMCR va continua demersurile şi la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi la Ministerul Economiei având tot sprijnul MDRL în acest sens. O primă acţiune concretă în acest sens va fi Conferinţa Natională privind produsele şi sistemele termoizolante pentru clădiri, conferinţă organizată de APMCR în zilele de 11 şi 12 februarie în parteneriat cu Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei şi Camera de Comerţ şi Industrie a României şi cu spijinul organizaţiilor profesionale din domeniu. Alături de problemele enunţate mai sus aici se va prezenta şi oferta existentă pe piaţa de produse şi sisteme termoizolante, se va discuta despre auditul clădirilor, calificarea forţei de muncă, controlul lucrărilor – mai ales că se vor face majoritar din bani publici – şi chiar despre asigurarea post reabilitare. Invit pe această cale pe toţi cei interesaţi să participe, mai ales că deviza acestei conferinţe va fi „Acţiune contra recesiune”.
***
APMCR este o asociaţie profesională constituită în anul 1997, membră a Consiliului European al Producătorilor de Materiale pentru Construcţii (CEPMC), ce reprezintă interesele comune ale principalilor producători de materiale de construcţii. În 2007, cifra de afaceri cumulată a membrilor APMCR a fost de peste 450 milioane de euro. Informaţii suplimentare pe site-ul www.apmcr.org.