REABILITAREA TERMICĂ ÎN 2009 ESTE O CERTITUDINE ÎNCURAJATOARE!

30-OCT-2008

Miercuri 29 octombrie a avut loc la sediul MDLPL o întâlnire de lucru între dl. Ministru Laszlo Borbely și reprezentanții Asociației Producătorilor de Materiale pentru Construcții din România.

Pe agenda întâlnirii au figurat următoarele puncte :
1) Programul MDLPL privind reabilitarea termică pentru 2009 şi cooperarea între MDLPL şi APMCR;
2) Normativele pentru izolare termică, având în vedere şi apropiata modificare a directivei 2002/91/EC;
3) Simplificarea metodologiei de expertiză, certificare şi audit.
4) Controlul lucrărilor de reabilitare;
5) Alte probleme de interes comun ale membrilor APMCR şi MDLPL.
La sfârşitul întâlnirii preşedintele APMCR dl. Claudiu Georgescu a declarat: „A fost o întâlnire care va avea repercusiuni pozitive pentru domeniul nostru de activitate. Spun aceasta deoarece dl. Ministru a precizat că fondurile pentru programul de reabilitare alocate de guvern pentru 2009 vor fi de 40 mil. lei, în creştere faţă de cele 25 mil. din acest an şi va fi adoptată în cursul lunii noiembrie o ordonanţă de urgenţă privind modificarea OUG. 174/2002 . De asemenea, a privit cu interes propunerea noastră de a se realoca punctual unele sume din bugetul de ajutoare sociale pentru încălzire, urmând ca această propunere să fie coroborată cu finanţările autorităţilor locale. Prin schimbarea strategiei ministerului, care va implica folosirea de proiecte tip de reabilitare pentru blocuri, în anul 2009 se va accelera procesul de reabilitare. Dl. Borbely a agreat propunerea APMCR de a se elabora proiecte pentru mai multe tipuri de anvelopare termică la acelaşi nivel calitativ, beneficiarii urmând să aleagă în funcţie de posibilităţile financiare.
În privinţa standardelor calitative privind izolarea termică, dl. Ministru a precizat că aşteaptă propunerile de modificare ale Asociaţiei. Mai ales că şi Directiva europeană este în curs de modificare, astfel încât să putem avea în vedere introducerea normelor de eficienţă A+ şi chiar A++ aşa cum se preconizează şi în alte ţări ale Comunităţii Europene. Pe aceeaşi linie de preocupări, ministerul va pune la dispoziţie, începând din decembrie, o metodologie de evaluare a eficienţei energetice a clădirilor de locuit în variantă simplificată, astfel încât procesul de certificare pentru cei care vor să-şi vândă locuinţele să nu treneze.

În privinţa controlului lucrărilor de reabilitare termică, dl. Borbely a acceptat ca ministerul să sprijine realizarea unui ghid astfel încât cei ce vor semna recepţiile să fie informaţi pe deplin asupra parametrilor finali ai lucrărilor efectuate din bani publici. Domnia sa a fost de acord cu posibilitatea implicării şi altor autorităţi ale statului –ISC şi ANPC- în această acţiune, contând pe APMCR pentru implicarea autorităţilor menţionate. De asemenea, a fost luată în discuţie o posibilă campanie de diseminare, urmând ca părţile implicate să găsească surse de finanţare pentru aceasta.
În privinţa certificării firmelor de construcţii, dl. Borbely a agreat propunerea APMCR ca una din condiţiile licenţierii să fie calificarea profesională a angajaţilor, solicitând în acest sens un memorandum din partea APMCR privind modalităţile de instruire a personalului astfel încât să nu se încalce legile concurenţei.
Singurul punct la care dl. Ministru nu a putut angaja responsabilitatea MDLPL a fost cel al avantajelor fiscale de care să beneficieze potenţialii realizatori ai reabilitării termice prin eforturi proprii. Motivele invocate de dl. Borbely au avut în vedere complicatul proces legislativ, (Cod Fiscal, accept MEF, etc.)- imposibil de demarat mai devreme de luna ianuarie, dar a fost de acord că această metodă larg practicată în alte ţări ale CE poate fi un stimulent puternic pe viitor.”

Din punctul de vedere al APMCR putem considera că a fost o întâlnire de lucru cu rezultate pozitive şi care oferă în acest moment de incertitudine economică cel puţin un punct de referinţă clar pentru activitatea membrilor noştri pe viitor, a declarat dl. Claudiu Georgescu la finalul întâlnirii, subliniind, în acelaşi timp, atitudinea deschisă şi cooperantă a MDLP, atitudine care s-a manifestat şi în cursul ultimilor patru ani la acţiunile comune ale MDLPL şi APMCR.
***
APMCR este o asociaţie profesională constituită în anul 1997, membră a Consiliului European al Producătorilor de Materiale pentru Construcţii (CEPMC), ce reprezintă interesele comune ale principalilor producători de materiale de construcţii. În 2007, cifra de afaceri cumulată a membrilor APMCR a fost de peste 450 milioane de euro. Informaţii suplimentare pe site-ul www.apmcr.org.