GRANT PENTRU PROIECTE DE COOPERARE COMUNITARĂ

09-MAY-2008

Comisia Europeană a selectat asociațiile producătorilor de materiale pentru construcții din Romania, Bulgaria și Turcia pentru implementarea proiectului “Ridicarea gradului de informare privind impactul aderării la UE și a cooperării în sectorul materialelor de construcții “

Acest proiect a fost selectat împreună cu alte 10 de către Comisie în cadrul secţiunii ”Business Support Programme”. Ca parteneri ai acestui program mai participă: Asociaţia Producătorilor de Materiale de Construcţii din Marea Britanie şi Consiliul European al Producătorilor de Materiale pentru Construcţii.
Proiectul are două obiective principale:
1. Să contribuie la familiarizarea producătorilor din ţările participante cu acquis-ul comunitar şi standardele europene din sectorul produselor pentru construcţii cu ajutorul organizaţiilor reprezentative din România, Bulgaria şi Turcia.
2. De a întări capacitatea organizatorică şi vizibilitatea organizaţiilor reprezentative din sectorul materialelor pentru construcţii în raport cu organizaţiile atât de pe acelaşi palier cât şi pe verticală.
Prin acest proiect ce se va derula pe durata a 18 luni se mai urmăreşte întărirea şi dezvoltarea cooperării din sectorul produselor pentru construcţii între Bulgaria, România şi Turcia. Leaderul acestui proiect a fost desemnată asociaţia din Turcia. Contribuţia CE la acest proiect va fi de 500.000 de euro, la care se adaugă contribuţia fiecărei asociaţii.
În România acest proiect va demara în data de 22 mai prin organizarea unui seminar internaţional privind marcajul CE. Vor urma şi alte manifestări privind “Directiva pentru Construcţii 89/106/CE“, Eficienţa energetică privind produsele pentru construcţii” şi “Produsele pentru construcţii şi protecţia mediului”.
Cooperarea interorganizaţii va demara în cadrul unei conferinţe şi a unui seminar ce va avea loc la Istambul În 18-19 iunie 2008.

***APMCR este o asociaţie profesională constituită în 1997, membră a Consiliului European al Producătorilor de Materiale pentru Construcţii (CEPMC), ce reprezintă interesele comune ale membrilor săi, principalii producători de materiale pentru construcţii, în faţa autorităţilor publice, în raporturile cu instituţiile publice şi profesionale din ţară şi din străinătate. La nivelul anului 2007 cifra de afaceri a membrilor APMCR a fost de 450 milioane euro, ceea ce constituie un indicator relevant despre forţa organizaţiei.
Mai multe detalii despre activităţile APMCR găsiţi accesând site-ul www.apmcr.org