Cum devin membru

CUM DEVIN MEMBRU APMCR

Membru APMCR poate fi:
a. orice agent economic care realizează materiale pentru construcţii;
b. agenţii economici care prin natura activităţii lor participă în mod direct la comercializarea produselor pentru construcţii;
c. agenţii economici cu profil de cercetare – proiectare în domeniu.

Membru asociat al APMCR poate fi:
a. orice agent economic care investeşte în producţia de materiale pentru construcţii sau este producător în primul an de activitate ori are o cifră de afaceri anuală sub 1 milion de euro;
b. orice persoană din rândul specialiştilor în domeniu care poate contribui la îndeplinirea în mai bune condiţii a obiectivului de activitate al Asociaţiei;
c. orice organizaţie sectorială non-guvernamentală;
d. persoane fizice cu rezultate remarcabile în domeniu.

Calitatea de membru se va obţine în urma aprobării favorabile date de Adunarea Generală

Membrii APMCR au următoarele drepturi:
a. să participe şi să îşi exercite dreptul de vot în adunarea generală;
b. să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere sau de specialitate ale APMCR;
c. să fie protejaţi împotriva concurenţei neloiale interne şi externe;
d. să participe la manifestările organizate de APMCR în ţară şi în străinătate;
e. să primească informaţii de care dispune APMCR referitoare la problematica: managerială, tehnică, tehnologică, fiscală, vamală şi juridică;
f. să primească publicaţiile APMCR şi să poată publica în acestea articole, comunicări, reclame;
g. să solicite consultaţii de la APMCR pentru problemele care intră în obiectul de activitate al asociaţiei ce se organizează în ţară şi/sau în străinătate;
h. să primească susţinere în situaţia confruntării cu abuzuri ale administraţiei publice.

Membrii asociaţi ai APMCR au următoarele drepturi:
a. să participe şi să îşi exercite dreptul de vot consultativ în adunarea generală;
b. să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere sau de specialitate ale APMCR, în condiţiile prezentului statut;
c. să fie sustinuţi în situaţia confruntării cu o concurenţă neloaială internă şi externă;
d. să participe la manifestările organizate de APMCR în țară şi în străinătate;
e. să primească informaţii de care dispune APMCR referitoare la problematica: managerială, tehnică, tehnologică, fiscală, vamală şi juridică;
f. să primească publicaţiile APMCR şi să poată publica în acestea articole, comunicări, reclame;
g. să solicite consultaţii de la APMCR pentru problemele care intră în obiectul de activitate al asociaţiei ce se organizează în țară şi/sau în străinătate;
h. să primească susţinere în situaţia confruntării cu abuzuri ale administraţiei publice.

Membrii APMCR, indiferent de statutul lor, au următoarele obligaţii:
a. să respecte statutul şi hotărârile adunării generale;
b. să respecte normele de etică profesională atât din domeniul propriu de activitate, cât şi în relaţiile dintre ei şi ceilalți membrii;
c. să promoveze realizarea obiectivelor APMCR şi să participe la acţiunile organizate de aceasta;
d. să contribuie la creşterea prestigiului APMCR şi a membrilor acesteia, atât în ţară, cât şi în străinătate;
e. să manifeste transparenţă în relaţia cu APMCR;
f. să achite lunar cotizația de membru şi să susţină material acţiunile pentru atingerea scopului şi obiectivelor APMCR;
g. să notifice în scris, cu 30 de zile înainte, intenţia de renunţare la calitatea de membru;
h. să pună la dispoziţia asociaţiei informaţiile publice referitoare la activitatea lor.

Calitatea de membru al APMCR, indiferent de statutul său, încetează în următoarele condiţii:
a. la cererea scrisă a membrului în termen de 30 de zile de la primirea efectivă de către APMCR a intenţiei de renunţare formulate în scris;
b. prin nerespectarea obligaţiilor ce îi revin conform statutului, în urma deciziei Adunării Generale;
c. prin neplata timp de 6 luni a cotizaţiei stabilite;
d. în cazul în care prin declaraţiile şi activitatea lor aduc prejudicii APMCR, atât de imagine, cât şi patrimoniale.