Achiziții publice

ACHIZIȚII PUBLICE

 

SOL nZEB

Contract de finanţare: POCA 263/ 27.09.2018 , Cod SIPOCA/SMIS2014+:302/110058

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă

 • Invitație de participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție materiale consumabile – data publicării anunţului: 02.11.2018 (descarcă .doc, descarcă .pdf)
 • Anunţ câştigător contract – data publicării anunţului: 22.11.2018 (descarcă .pdf)
 • Invitație de participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție servicii organizare evenimente– data publicării anunţului: 02.11.2018 (descarcă .docdescarcă .pdf)
 • Anunţ câştigător contract – data publicării anunţului: 22.11.2018 (descarcă .pdf)
 • Invitație de participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție servicii proiectare grafică– data publicării anunţului: 02.11.2018 (descarcă .docdescarcă .pdf)
 • Anunţ câştigător contract – data publicării anunţului: 22.11.2018 (descarcă .pdf)
 • Invitație de participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție servicii tipografice– data publicării anunţului: 02.11.2018 (descarcă .docdescarcă .pdf)
 • Anunţ câştigător contract – data publicării anunţului: 22.11.2018 (descarcă .pdf)
 • Invitație de participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție servicii IT– data publicării anunţului: 02.11.2018 (descarcă .docdescarcă .pdf)
 • Anunţ câştigător contract – data publicării anunţului: 22.11.2018 (descarcă .pdf)
 • Invitație de participare la procedura de atribuire a contractului deprestări servicii catering– data publicării anunţului: 23.05.2019 (descarcă .docdescarcă .pdf)
 • Anunţ câştigător contract – data publicării anunţului: 30.05.2019 (descarcă .pdf)
 • Invitație de participare la procedura de atribuire a contractului de prestări servicii catering– data publicării anunţului: 26.08.2019 (descarcă .docdescarcă .pdf)
 • Anunţ câştigător contract – data publicării anunţului: 30.08.2019 (descarcă .pdf)
 • Invitație de participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție servicii tipărire ghid– data publicării anunţului: 15.10.2019 (descarcă .docdescarcă .pdf)
 • Anunţ câştigător contract – data publicării anunţului: 28.10.2019 (descarcă .pdf)
 • Invitație de participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție de servicii organizare evenimente- seminar RUNCU – data publicării anunţului: 18.10.2019 (descarcă .docdescarcă .pdf)
 • PV reluare procedura – data publicării anunţului: 25.10.2019 (descarcă .pdf)
 • Invitație de participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție de prestări servicii catering- seminar CUMPANA data publicării anunţului: 18.10.2019 (descarcă .docdescarcă .pdf)
 • Anunţ câştigător contract – data publicării anunţului: 28.10.2019 (descarcă .pdf)
 • Invitație de participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție de prestări servicii catering- seminar TARGOVISTE data publicării anunţului: 18.10.2019 (descarcă .docdescarcă .pdf)
 • Anunţ câştigător contract – data publicării anunţului: 28.10.2019 (descarcă .pdf)
 • Invitație de participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție de servicii organizare evenimente- seminar  BACAU- data publicării anunţului: 18.10.2019 (descarcă .docdescarcă .pdf)
 • PV reluare procedura – data publicării anunţului: 25.10.2019 (descarcă .pdf)
 • Invitație de participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție de servicii organizare evenimente- seminar RUNCU – data publicării anunţului: 01.11.2019 (descarcă .docdescarcă .pdf)
 • Anunţ câştigător contract – data publicării anunţului: 11.11.2019 (descarcă.pdf)
 • Invitație de participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție de servicii organizare evenimente- seminar  BACAU- data publicării anunţului: 01.11.2019 (descarcă.docdescarcă.pdf)
 • Anunţ câştigător contract – data publicării anunţului: 11.11.2019 (descarcă.pdf)

PROEFICIEN

Contract de finanţare: POCU/90/6.13/6.14/107503

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman

 • Invitație de participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție materiale consumabile – data publicării anunţului: 04.10.2018 (descarcă .docdescarcă .pdf)
 • Anunţ câştigător contract – data publicării anunţului: 01.11.2018 (descarcă .pdf)
 • Invitație de participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție servicii organizare evenimente– data publicării anunţului: 04.10.2018 (descarcă .docdescarcă .pdf)
 • Anunţ câştigător contract – data publicării anunţului: 01.11.2018 (descarcă .pdf)
 • Invitație de participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție servicii proiectare grafică– data publicării anunţului: 04.10.2018 (descarcă .docdescarcă .pdf)
 • Anunţ câştigător contract – data publicării anunţului: 01.11.2018 (descarcă .pdf)
 • Invitație de participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție servicii tipografice– data publicării anunţului: 04.10.2018 (descarcă .docdescarcă .pdf)
 • Anunţ rezultat procedură – data publicării anunţului: 31.10.2018 (descarcă .pdf)
 • Invitație de participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție servicii tipografice– data publicării anunţului: 02.11.2018 (descarcă .doc, descarcă .pdf)
 • Anunţ câştigător contract – data publicării anunţului: 14.11.2018 (descarcă .pdf)
 • Invitație de participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție echipamente de lucru și protecție– data publicării anunţului: 01.11.2018 (descarcă .doc, descarcă .pdf)
 • Anunţ câştigător contract – data publicării anunţului: 27.11.2018 (descarcă .pdf)
 • Invitație de participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție mobilier– data publicării anunţului: 01.11.2018 (descarcă .doc, descarcă .pdf)
 • Anunţ rezultat procedură – data publicării anunţului: 26.11.2018 (descarcă .pdf)

 

 

 

CONSIMAT

Contract de finanţare: POCU/90/6.13/6.14/107505

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman

 • Invitație de participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție materiale consumabile – data publicării anunţului: 04.10.2018 (descarcă .docdescarcă .pdf)
 • Anunţ câştigător contract – data publicării anunţului: 01.11.2018 (descarcă .pdf)
 • Invitație de participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție servicii organizare evenimente– data publicării anunţului: 04.10.2018 (descarcă .docdescarcă .pdf)
 • Anunţ câştigător contract – data publicării anunţului: 12.11.2018 (descarcă .pdf)
 • Invitație de participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție servicii proiectare grafică– data publicării anunţului: 04.10.2018 (descarcă .docdescarcă .pdf)
 • Anunţ câştigător contract – data publicării anunţului: 01.11.2018 (descarcă .pdf)
 • Invitație de participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție servicii tipografice– data publicării anunţului: 04.10.2018 (descarcă .docdescarcă .pdf)
 • Anunţ rezultat procedură – data publicării anunţului: 31.10.2018 (descarcă .pdf)
 • Invitație de participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție servicii tipografice– data publicării anunţului: 02.11.2018 (descarcă .doc, descarcă .pdf)
 • Anunţ câştigător contract – data publicării anunţului: 14.11.2018 (descarcă .pdf)
 • Invitație de participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție echipamente de lucru și protecție– data publicării anunţului: 01.11.2018 (descarcă .doc, descarcă .pdf)
 • Anunţ câştigător contract – data publicării anunţului: 27.11.2018 (descarcă .pdf)
 • Invitație de participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție mobilier– data publicării anunţului: 01.11.2018 (descarcă .doc, descarcă .pdf)
 • Anunţ rezultat procedură – data publicării anunţului: 26.11.2018 (descarcă .pdf)

 

 

PROEFICIEN

Contract de finanţare: POSDRU/164/2.3/S/141674

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 “Investeşte în Oameni!”

  • Cerere de ofertă achiziţie de servicii catering pentru conferinţa de lansare şi de închidere a proiectului – data publicării anunţului: 25.06.2014 (descarcă .docdescarcă .pdf)
  • Anunţ câştigător contract – data publicării anunţului: 11.07.2014 (descarcă .pdf)
  • Cerere de ofertă achiziţie de servicii auditare financiară – data publicării anunţului: 07.07.2014 (descarcă .docdescarcă .pdf)
  • Anunţ câştigător contract – data publicării anunţului: 24.07.2014 (descarcă .pdf)
  • Cerere de ofertă achiziţie de servicii de contabilitate (expertiză contabilă) – data publicării anunţului: 07.07.2014 (descarcă .docdescarcă .pdf)
  • Anunţ câştigător contract – data publicării anunţului: 24.07.2014 (descarcă .pdf)
  • Cerere de ofertă achiziţie de servicii tipografice; servicii tipărire şi livrare – data publicării anunţului: 23.06.2014 (descarcă .docdescarcă .pdf)
  • Anunţ câştigător contract – data publicării anunţului: 11.07.2014 (descarcă .pdf)
  • Cerere de ofertă achiziţie echipamente FEDR – data publicării anunţului: 12.02.2015 (descarcă .docdescarcă .pdf)
  • Anunţ câştigător contract – data publicării anunţului: 26.02.2015 (descarca pdf)
  • Cerere de ofertă achiziţie de echipamente de lucru şi protecţie – data publicării anunţului: 12.02.2015 (descarcă .docdescarcă .pdf)
  • Anunţ câştigător contract – data publicării anunţului: 26.02.2015 (descarca pdf)
 • Cerere de ofertă achiziţie de materiale consumabile – data publicării anunţului: 10.12.2014 (descarcă .docdescarcă .pdf)
 • Anunţ câştigător contract – data publicării anunţului: 25.12.2014 (descarca pdf)

 

 

 

CONSIMAT

Contract de finanţare: POSDRU/161/2.1/G/141733

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 “Investeşte în Oameni!”

  • Cerere de ofertă achiziţie servicii concept grafic materiale publicitare – data publicării anunţului: 23.06.2014 (descarcă .docdescarcă .pdf)
  • Anunţ câştigător contract – data publicării anunţului: 11.07.2014 (descarcă .pdf)
  • Cerere de ofertă achiziţie conferinţă de lansare şi de încheiere a proiectului – data publicării anunţului: 25.06.2014 (descarcă .docdescarcă .pdf)
  • Anunţ câştigător contract – data publicării anunţului: 11.07.2014 (descarcă .pdf)
  • Cerere de ofertă achiziţie de servicii auditare financiară – data publicării anunţului: 07.07.2014 (descarcă .docdescarcă .pdf)
  • Anunţ câştigător contract – data publicării anunţului: 24.07.2014 (descarcă .pdf)
  • Cerere de ofertă achiziţie de servicii de contabilitate (expertiză contabilă) – data publicării anunţului: 07.07.2014 (descarcă .docdescarcă .pdf)
  • Anunţ câştigător contract – data publicării anunţului: 24.07.2014 (descarcă .pdf)
  • Cerere de ofertă achiziţie de servicii tipografice; servicii tipărire şi livrare – data publicării anunţului: 23.06.2014 (descarcă .docdescarcă .pdf)
  • Anunţ câştigător contract – data publicării anunţului: 11.07.2014 (descarcă .pdf)
 • Cerere de ofertă achiziţie de materiale consumabile – data publicării anunţului: 10.12.2014 (descarcă .docdescarcă .pdf)
 • Anunţ câştigător contract – data publicării anunţului: 31.12.2014 (descarcă .pdf)

 

 

PREGĂTEȘTE-TE PENTRU UN VIITOR MAI BUN!

Contract de finanţare: POSDRU/164/2.3/S/141701

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 “Investeşte în Oameni!”

  • Cerere de ofertă achiziţie servicii concept grafic materiale publicitare – data publicării anunţului: 23.06.2014 (descarcă .docdescarcă .pdf)
  • Anunţ câştigător contract – data publicării anunţului: 11.07.2014 (descarcă .pdf)
  • Cerere de ofertă achiziţie de servicii tipografice; servicii tipărire şi livrare – data publicării anunţului: 23.06.2014 (descarcă .docdescarcă .pdf)
  • Anunţ câştigător contract – data publicării anunţului: 11.07.2014 (descarcă .pdf)
  • Cerere de ofertă achiziţie conferinţă de lansare şi de încheiere a proiectului – data publicării anunţului: 28.06.2014 (descarcă .docdescarcă .pdf)
  • Anunţ câştigător contract – data publicării anunţului: 15.07.2014 (descarcă .pdf)
  • Cerere de ofertă achiziţie de servicii auditare financiară – data publicării anunţului: 07.07.2014 (descarcă .docdescarcă .pdf)
  • Anunţ câştigător contract – data publicării anunţului: 24.07.2014 (descarcă .pdf)
  • Cerere de ofertă achiziţie de servicii de contabilitate (expertiză contabilă) – data publicării anunţului: 07.07.2014 (descarcă .docdescarcă .pdf)
  • Anunţ câştigător contract – data publicării anunţului: 24.07.2014 (descarcă .pdf)
  • Cerere de ofertă achiziţie de echipamente FEDR-APMCR – data publicării anunţului: 18.02.2015 (descarcă .docdescarcă .pdf)
  • Anunţ câştigător contract – data publicării anunţului: 06.03.2015 (descarcă .pdf)
  • Cerere de ofertă achiziţie de materiale consumabile – data publicarii anuntului: 10.12.2014 (descarcă .docdescarcă .pdf)
  • Anunţ câştigător contract – data publicării anunţului: 31.12.2014 (descarcă .pdf)
 • Cerere de ofertă achiziţie de echipamete de lucru si protective-CFPDR – data publicarii anuntului: 09.04.2014 (descarcă .docdescarcă .pdf)