2018-10-02 22_50_09-AFIS-Forum-2018.jpg (6683×9450)

Forumul național -O strategie sustenabilă a industriei construcțiilor pentru 2020-2025 în organizarea APMCR la Construct Expo 2018

Într-o economie cu un ritm de creștere de 7% anual, cum a avut România în anul 2017, apare ca un paradox situația scăderii continue a domeniului construcțiilor. Ultimele raportări ale Institutului Național de Statistică din 15.01.2018 au confirmat pe deplin faptul că după 3 trimestre de scădere industria construcțiilor din România este în recesiune tehnică.

Mai departe