Noua Hotărâre de Guvern (HG 668/2017) privind comercializarea produselor pentru construcții a fost publicata în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 752 din 20 septembrie.

HG 688/2017 intra in vigoare la 18 noiembrie 2017 (la 60 zile de la data publicării în Monitorul Oficial), data la care HG 622/2004 își încetează aplicabilitatea. Textul acestei Hotărâri poate fi accesat la următorul link:

http://www.monitoruloficial.ro/emonitornew/emonviewmof.php?fid=MS43NjM5OTY0NTkwOTAxRSszMA==

Față de prevederile HG 622/2044, HG 668/2017 cuprinde următoarele principale noutăți:

  • Pentru un produs care face obiectul unui standard sau document de standardizare nearmonizat se utilizează schema de certificare echivalentă sistemului de evaluare și verificare a constanței performanței prevăzut de Decizia Comisiei Europene referitoare la evaluarea și verificarea performanței produsului în cauză; dacă pentru produsul în cauză nu a fost emisă Decizie a Comisiei Europene, se va utiliza schema de certificare echivalentă sistemului 4 de evaluare și verificare a constanței performanței, adică evaluarea și verificarea efectuată de către fabricant [art. 10 alin. (2) si (3)];
  • Produsele evaluate și verificate potrivit unui agrement tehnic în construcții se pun la dispoziție pe piață însoțite de declarația de conformitate cu agrementul tehnic respectiv [art. 14 alin. (1)];
  • Declarația de conformitate cu un standard sau document de standardizare nearmonizat sau agrement tehnic în construcții se redactează conform prevederilor seriei de standarde SR ISO/CEI 17050 și cuprinde, în plus, performanțele determinate și verificate potrivit referențialului aplicat [art. 12 alin. (1) si (2); art. 15 alin. (1) si (2)];
  • Declarațiile de performanță sau de conformitate aferente produselor care conțin substanțe menționate ca periculoase în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 trebuie însoțite de fișele cu date de securitate întocmite de fabricant [art. 8 alin. (3); art. 12 alin. (4); art. 15 alin. (4)];
  • Dovada deținerii în mod legal, de către emitentul declarației de performanță/conformitate, a specificației tehnice de referință menționată în declarația în cauză [art. 8 alin. (2)].