Proiect de Politica Publica nZEB

AGENDA CONSTRUCȚIILOR

09-JUL-2010

APMCR: DECIZIILE EXECUTIVULUI CONTINUĂ SĂ AFECTEZE ACTIVITATEA DIN CONSTRUCȚII

Majorarea cotei TVA la 24% afectează major activitatea producătorilor de materiale de construcții, având în vedere faptul că – potrivit ultimelor statistici – sporirea ponderii lucrărilor de reparații, modernizări și amenajări (efectuate mai ales de persoane fizice), în detrimentul altor categorii de proiecte (derulate de persoane juridice și finanțate din fonduri publice sau private) a avut ca efect majorarea ponderii livrărilor spre prima categorie de beneficiari. În acest context, se estimează că piața specifică se va diminua cu 20%, deoarece scăderea puterii de cumpărare și reticența utilizatorilor finali vor determina o nouă reducere a comenzilor. Mai departe