Anunt de atribuire catering

BRANDURI ALE PRODUCĂTORULUI DE ADEZIVI BAUMIX RETRASE DE LA COMERCIALIZARE

11-NOV-2009

Prin adresa nr.138 din data de 29.10.2009 Inspectoratul de Stat în Construcții, autoritatea națională privind supravegherea pieței produselor pentru construcții a comunicat APMCR următoarele : „În urma controlului efectuat au fost dispuse măsuri de retragere a produselor care nu au marcarea și etichetarea corespunzătoare cerințelor SR EN 12004:2008 și intrarea în legalitate, și de interzicere a introducerii pe piață a produselor fără agrement tehnic în construcții, atât la producători cât și la distribuitori.” Mai departe

Anunt de atribuire catering

CONFERINȚĂ PRODUSE ȘI SISTEME DE CONSTRUCȚII PENTRU REALIZAREA LOCUINȚELOR ECONOMICE

02-NOV-2009

Blocajul pieței imobiliare, parte importantă a pieței construcțiilor (35%), existent în condițiile comprimării brutale din acest an, relevă neconcordanța reală a legii cererii și ofertei într-un domeniu. Existența unei discordanțe între ofertă și puterea de cumpărare, coroborată cu contextul generalizat de criză internă ne fac să asistăm la o scădere impresionantă a cererii de materiale pentru construcții în anul 2009. Mai departe