CONFERINȚĂ PRODUSE ȘI SISTEME DE CONSTRUCȚII PENTRU REALIZAREA LOCUINȚELOR ECONOMICE

02-NOV-2009

Blocajul pieței imobiliare, parte importantă a pieței construcțiilor (35%), existent în condițiile comprimării brutale din acest an, relevă neconcordanța reală a legii cererii și ofertei într-un domeniu. Existența unei discordanțe între ofertă și puterea de cumpărare, coroborată cu contextul generalizat de criză internă ne fac să asistăm la o scădere impresionantă a cererii de materiale pentru construcții în anul 2009.

„De aceea aşteptăm ca revenirea la creştere economică să se bazeze mai mult, de acestă dată, pe principiile dezvoltării durabile şi pe produsele şi serviciile inovative ce decurg din acest concept de dezvoltare”, ne-a declarat dl. Claudiu Georgescu, Preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Materiale pentru Construcţii din Romania.
Dorim să înlăturăm „asimetria informaţională” aşa cum a fost definită în recentul raport al Consiliului Concurenţei şi să prezentăm în cadrul Conferinţei Naţionale cu tema: „Produse şi sisteme de construcţii pentru realizarea locuinţelor economice”, ceea ce se fabrică şi poate fi disponibil în acest moment pe piaţa românească de profil, ca o viziune constructivă pentru deblocarea în următoarea perioadă a acestui important domeniu.
Partenerii noştri în această acţiune sunt : Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, Asociaţia Româna a Agenţiilor Imobiliare şi Patronatul Societăţilor din Construcţii, evenimentul urmând să aibă loc în data de 5-6 Noiembrie 2009 la World Trade Center Bucureşti.
Manifestarea va fi focalizată pe următoarele teme:conceptul de locuinţă economică în lumina cerinţelor europene ce vor trebui implementate după modificarea directivelor europene privind eficienţa energetică a clădirilor şi a celei privind produsele pentru construcţii; posibilităţi de realizare a unor locuinţe/ansambluri de locuinţe în concordanţă cu posibilităţile financiare ale românilor.
Conferinţa se va adresa în principal mediului de afaceri din domeniul construcţiilor, autorităţilor publice centrale şi locale şi mediului financiar sub deviza: „Preţul de vânzare al unei locuinţe noi, pentru relansarea pieţei, poate fi de 400 Euro/mp ?”
Ţinând cont de succesul înregistrat de Conferinta Naţională –“Produse şi sisteme pentru reabilitarea termică„ organizată în luna februarie a.c, APMCR invită, pe această cale, pe toţi cei interesaţi să participe, pentru a se putea găsi soluţii optime de deblocare a sectorului construcţiilor imobiliare.

*****APMCR este o asociaţie profesională constituită în 1997, membră a Consiliului European al Producătorilor de Materiale pentru Construcţii (CEPMC), ce reprezintă interesele comune ale membrilor săi, principalii producători de materiale pentru construcţii, în faţa autorităţilor publice, în raporturile cu instituţiile publice şi profesionale din ţară şi din străinătate.
La nivelul anului 2008 cifra de afaceri a membrilor APMCR a fost de 600 milioane euro, ceea ce constituie un indicator relevant despre forţa organizaţiei.
Mai multe detalii despre activităţile APMCR găsiţi accesând site-ul www.apmcr.org.