UN LIMBAJ UNIC ÎNTR-O PIAȚĂ UNICĂ EUROPEANĂ!

12-OCT-2009

Cu ocazia aniversării a douăzeci de ani de la adoptarea Directivei Pentru Construcții ( EEC/89/106), dl. Ervin Kern Președintele în exercițiu al Consiliului European al Producătorilor de Materiale pentru Construcții (CEPMC) și dl. Pascal Barr – Director Tehnic al CEPMC au trimis un mesaj tuturor asociațiilor membre în care se reamintește importanța adoptării acestei directive în contextul formării pieței unice europene.

În mesaj se subliniază principalele beneficii ce au rezultat În urma adoptării acestei legi:
-O “Limbă Tehnică Comună” completă şi coerentă (definiţie a caracteristicilor tehnice, testelor şi metodelor de calcul pentru a evalua performanţele produsului) a fost dezvoltată privind produsele pentru construcţii şi susţinerea elaborării de standarde;
-Un nivel de egalitate pentru produsele de construcţie prin utilizarea efectivă la evaluarea performanţei produselor a aceleloraşi instrumente, peste tot În Europa;
-Pentru o gamă largă de produse aceste informaţii sunt deja în mod eficient furnizate de producători, chiar şi în statele membre care nu au făcut această informaţie obligatorie;
-Fluxul de informaţii dintre producători, clienţii acestora (distribuitori, contractori) şi autorităţile naţionale şi locale este mult îmbunătăţit. Utilizatorii au informaţii complete şi fiabile cu privire la produsele pe care le utilizează sau solicită.
-Facilitarea circulaţiei la 25% din produsele de construcţii, care sunt acum tranzacţionate peste graniţele statelor europene, evitându-se repetarea nejustificată a testelor şi a controalelor.
Efortul tehnic făcut în această perioadă – 360 de standarde europene ararmonizate finalizate şi publicate; 1500 standarde de sprijin (metode de testare), şi aproximativ 450 de standarde în pregătire au implicat o colaborare continuă între serviciile Comisiei Europene şi industria de profil din ţările membre.
Experienţa acumulată în această perioadă scursă din 1989 şi până în prezent a determinat începerea procesului de revizuire a Directivei, la această oră discuţiile pe marginea proiectului de Regulament pentru Produsele de Construcţii (RCP) fiind într-un stadiu avansat. Există speranţa că în 2010 se va putea adopta acest important document. Producătorii europeni de produse de construcţie, inclusiv IMM-urile şi întreprinderile foarte mici, aşteaptă ca noul regulament privind produsele pentru construcţii să extindă şi să accelereze implementarea regulilor deja, înţelese, învăţate şi efectiv puse în aplicare de către producători. RCP va oferi încredere în continuare angajamentului CPD şi Declaraţiei de performanţă privind produsele pentru construcţii.

România a adoptat încă din perioada de preaderare această directivă şi a transpus-o în legislaţia naţională, reuşindu-se prin efortul comun al autorităţilor şi mediului industrial implementarea rapidă, rezultatele româneşti fiind apreciate atât la nivelul Comisiei Europene cât şi la nivelul CEPMC, a completat dl. Claudiu Georgescu, Preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Materiale de Construcţii din România.

*****APMCR este o asociaţie profesională constituită în 1997, membră a Consiliului European al Producătorilor de Materiale pentru Construcţii (CEPMC), ce reprezintă interesele comune ale membrilor săi, principalii producători de materiale pentru construcţii, în faţa autorităţilor publice, în raporturile cu instituţiile publice şi profesionale din ţară şi din străinătate. La nivelul anului 2008 cifra de afaceri a membrilor APMCR a fost de 600 milioane euro, ceea ce constituie un indicator relevant despre forţa organizaţiei.

Mai multe detalii despre activităţile APMCR găsiţi accesând site-ul www.apmcr.org.