ADEVĂRUL

07-APR-2009

CUM ALEGEM CONSTRUCTORUL PENTRU VILĂ?

Piața de construcții se află într-un an greu, cu multe restructurări și lipsă de lichidități. Proiectele derulate în regie proprie au însă de câștigat: volumul mai mic de lucrări de profil permite o creștere a calității. Specialiștii din domeniu spun că nu va fi afectată calitatea, ba dimpotrivă.

Aceasta sumă trebuie să acopere o mare parte din obiective dezvoltate la nivel naţional, printre care: creşterea gradului de confort termic în toate locuinţele din România, aşa cum este definit prin standardele europene; economisirea unor importante cantităţi de energie şi produse energetice, care afecteză balanţa comercială prin achiziţionarea lor; dezvoltarea unei industrii de produse termoizolatoare competitive la nivelul secolului XXI; folosirea intensivă a resurselor locale regenerabile astfel încât să se asigure o dezvoltare durabilă a sectorului şi, nu în cele din urmă, îndeplinirea angajamentelor luate în cadrul UE privind combaterea schimbărilor climatice şi relansarea economică.

Guvernul României a emis o Ordonanţa de Urgenţă privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, prin care sunt specificate modalităţile de finanţare, astfel: 50% clin totalul intervenţiilor de reabilitare vor fi realizate din alocaţii de la bugetul de stat (fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei), 30% din bugetele locale şi restul de 20% din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari şi/sau din alte surse legal constituite. În plus, pe lângă aceste facilitităţi, administraţiile publice locale pot prelua parţial sau total, prin hotărâri ale consiliului local şi în funcţie de bugetele disponibile, cheltuielile aferente lucrărilor de intrevenţie corespunzătoare cotei de 20% ce revine asociaţie proprietari.

Conferinţa Naţională „Produse şi sisteme pentru reabilitarea termică a clădirilor”, organizată de Asociaţia Producătorilor de Materiale pentru Construcţii din România, s-a desăfăşurat în 11-12 februarie, la Palatul Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi a avut în dezbatere reabilitarea termică la nivel naţional.