ANTENA 3, EMISIUNEA BIZBAZAR

24-MAR-2009

CRIZA RIDICĂ CONSTRUCȚIILE

Pentru vizionarea emisiunii click pe link-ul “Citește mai multe …”

În România s-au construit din produse prefabricate blocuri de locuinţe şi clădiri de utilitate publică mai multe decât în toată Europa. Din totalul de 2,4 milioane apartamente, construite înainte de anul 1989, 1,4 milioane sunt din prefabricate. Materialele prefabricate nu sunt termoizolante, pierd cantităţi mari de energie calorică şi nu asigură confoitul termic necesar utilizatorilor. În oraşele din teritoriul României sunt aproximativ 83 mii de blocuri locuite de 7 milioane de oameni 58% o dintre acestea au nevoie urgentă de reabilitare termică, pentru a le ridica gradul de confort şi de rentabilitate necesar locatarilor. 
Prin reabilitarea termică se preconizează economii de 50% la cheltuielile de încălzire-răcire şi reducerea masivă a facturilor pentru consumatori. Directivele UE ca statele membre să elaboreze şi să ia măsuri privind eficienţa energetică în domeniul construcţiilor şi performanţa energetică a clădirilor au fost transpuse şi în legislaţia română, care prevede reducerea consumurilor, astfel încât să se realizeze economii de 9% până în anul 2018.
In conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă 174/2002 şi a modificărilor ulterioare, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei (MDRL) coordonează un Program Operaţional pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe care face parte din programul naţional de dezvoltare.
Programele anuale se vor stabili de comisiile locale ale oraşelor şi comunelor în limita resurselor locale. Se estimează cheltuieli de reabilitare termică la 3.600 Euro pe apartament. Luându-se în calcul 1,4 milioane de apartamente care trebui reabilitate urgent, se consideră că este necesară o investiţie de aproximativ 5 miliarde de Euro, pe o perioadă de cinci ani, realizându-se aproximativ 280 mii apartamente/an.
Cele mai noi informaţii privind strategiile de reabilitarea termică a clădirilor, au fost prezentate la Conferinţa Naţională având ca obiectiv „Produsele şi sistemele pentru reabilitarea termică a clădirilor”, care a avut loc la Bucureşti în zilele de 11-12 februarie a.c. la Palatul Camerei de Comerţ şi Industrie a României. Această conferinţă a fost organizată de Asociaţia Producătorilor de Materiale de Construcţii din România – APMCR, cu sprijinul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti; Asociaţia Auditorilor Energetici pentru Clădiri; Facultăţii de Construcţii Civile şi Industriale Bucureşti; a Patronatelor Societăţilor din Construcţii ş.a.
APMCR este o asociaţie profesională constituită în anul 1997, membră a Consiliului European al Producătorilor de Materiale pentru Construcţii – CEPMC, care reprezintă interesele comune ale principalilor producători de materiale de construcţii.
Conferinţa a reprezentat o primă luare de poziţie comună a corpului tehnic şi a asociaţiilor de proprietari, un prilej de a schimba opinii şi un mijloc de comunicare între partenerii sociali şi autorităţi.
In această acţiune este implicat Guvernul României prin Legea nr. 372/2005, la care s-au efectuat numeroase modificări, printre care cea mai recentă la 1 octombrie 2008.
Pentru acoperirea costurilor de reabilitare, guvernul acordă 50% asociaţiilor de proprietari, 40-50% din sumă este asigurată asociaţiilor de primării. Astfel, reabilitarea termică va fi gratuită pentru unele asociaţii de proprietari sau cu o contribuţie de maximum 10% din costuri.
In bugetul actual pentru reabilitarea termica este prevăzută suma de 500 milioane lei noi care să constituie finanţarea începutului unui program pe termen mediu.
România, conform normelor UE, trebuie să dezvolte cercetările în domeniul materialelor termoizolante şi să creeze industrii care să asigure materialele necesare.
Programele naţionale în orizontul anilor 2020 îşi propun următoarele ţinte:
– realizarea confortului termic pentru toate locuinţele din teritoriul românesc la nivelul standardelor europene;
– economisirea unor importante cantităţi de energie şi produse energetice convenţionale;
dezvoltarea industriei de produse termoizolatoare competitive;
– folosirea intensivă a resurselor regenerabile, astfel ca să asigure o dezvoltare durabilă;
– îndeplinirea angajamentelor faţă de UE privind combaterea efectelor schimbărilor
climatice;
– relansarea economică;
– îmbunătăţirea legislaţiei.
Pentru promovarea producerii de energie din surse regenerabile, Parlamentul României a adoptat Legea 220/27 octombrie 2008. Aceasta se referă în special la sistemul de promovare pentru energia neconvenţională livrată în reţelele electrice produsă din energie: hidro; eoliană; solară; geotermală; biomasă; biogaz; gaz de fermentare a deşeurilor. Această lege prevede utilizarea surselor de energie regenerabilă în instalaţii de încălzire şi răcire.
Legea 220/2008 prevede şi măsuri pentru evaluarea regională a potenţialului surselor regenerabile de energie prin elaborarea hărţilor eoliene, microhidrografice, geotermale, biomasei etc. în ultimii ani s-au cheltuit pentru ajutoare de stat necesare populaţiei pentru încălzire astfel: pentru iarna 2007-2008, 1.072 mii. lei, iar pentru iama 2008-2009 suma de 1.461 mii. Ici.
Pentru realizarea obiectivelor propuse în domeniul de reabilitare termică a clădirilor se vor crea multe locuri de muncă în ţară pe termen mediu şi lung.
APMCR se va implica în realizarea acestor deziderate.

Ing. Mihai OLTENEANU- Monitorul de petrol şi gaze * nr.3(85)/2009