Proiect de Politica Publica nZEB

100% CONSTRUCT

16-MAR-2009

500 MILIOANE RON ALOCATE DIN BUGET PENTRU PROGRAMUL DE REABILITARE TERMICĂ

În acest an, fondurile alocate prin buget pentru programul de reabilitare termică sunt în jur de 500 milioane RON.

Intrebările la care au fost rugaţi să răspundă s-au referit la evoluţia previzionată pentru lunile rămase până la sfârşitul anului, cât anume din evoluţia previzionată se datorează crizei financiare, măsuri de contracarare a efectelor crizei şi recomandări, şi nu în ultimul rând o estimare a perioadei de revenire în domeniul construcţiilor.  Mai departe