SEMINAR: “MARCAJUL CE-MARCAJUL LIBEREI CIRCULAȚII A PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCȚII”

12-DEC-2008

Bacău, Sala Olimpica de Atletism